Nationella rådet

Här hittar du information om Nationella rådet för finansiell samordning.

Nationella Rådet

Om Nationella rådet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella rådets uppgifter:

 • Utgör ett forum för gemensamma ställningstaganden i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning.
 • Utgör ett forum för samlade diskussioner om det gemensamma uppdraget och för att söka samfällda lösningar av problem och frågor.
 • Bidrar till utveckling, ökad professionalitet och kunskap inom den finansiella samordningen.
 • Genomför strategin som en del i arbetet med att stärka samordningsförbundens legitimitet och förankring

Nationella rådets strategi 2016 – 2020

Nationella rådet verkar för:

 • att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund
 • att samordningsförbunden drivs professionellt samt att individinriktade och strukturövergripande insatser utvecklas och genomförs med god kvalitet
 • att samordningsförbunden har den omvärldskunskap som behövs för att anpassa sin verksamhet utifrån aktuella behov
 • att samordningsförbundens verksamhet och resultat är kända internt och externt
 • att lyfta fram samordningsförbundens betydelse för att bidra till genomförandet av EU:s 2020 strategi i Sverige

Aktuella fokusområden

Ladda ner den nationella strategin

I Nationella rådet ingår

Försäkringskassan: Martin Jonasson (ordförande)

Arbetsförmedlingen: Maria Kindahl

Socialstyrelsen: Jenny Rehnman

Sveriges Kommuner och Landsting: Leif Klingensjö

Om arbetsgruppen

Arbetsgruppen bereder ärenden till Nationella rådet och står för det operativa stödet till samordningsförbunden. Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Föra dialog med samordningsförbunden och parterna för att bidra till utveckling av finansiell samordning.
 • Bereda principiella och strategiska frågor till rådets möten.
 • Bistå samordningsförbunden med svar på övergripande frågor av juridisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär.
 • Bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
 • Arbeta enligt aktuell kommunikationsplan.
 • Bidra till utvecklingen av uppföljning och analys.
 • Stödja bildande av nya förbund

I arbetsgruppen ingår 

Arbetsförmedlingen: Åse Larsson och Jessica Haagel 

Försäkringskassan: Malin Lundblad,  Cindy Marttiin och Anette Olsson

Socialstyrelsen:

Sveriges Kommuner och Landsting: Mikael Malm, Ulrica Runemar

Kontaktuppgifter till Nationella rådet och arbetsgruppen

 

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).