Nationella rådet > Nationella Finsaminsatser > Utbildning och stöd

Stöd vid bildande av nya samordningsförbund

Actions
Loading...

Utbildning och stöd

I Nationella rådets strategi uttrycks ambitionen att alla kommuner och landsting ingår i ett samordningsförbund. Därutöver ska rådet verka för att befintliga samordningsförbund har den kunskap som behövs för att kunna driva förbunden på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Nationella rådet har tagit fram ett startkit innehållande basinformation för nya samordningsförbund. Nationella introduktionsutbildningar om Finsam arrangeras vid ett eller flera tillfällen under året. Det finns också möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. Utbildningarna arrangeras regionalt/lokalt. Läs mer under fliken

Utbildning & konferenser

Nationella rådets arbetsgrupp finns också som stöd vid diskussion om att starta ett samordningsförbund. Det kan vara i form av hjälp vid utformande av förbundsordningar, medverkan vid lokalt arrangerade inspirationsdagar, bollplank i praktiska frågor med mera. Grundläggande information om vad det innebär att starta ett nytt samordningsförbund hittar du i Nationella rådets handbok.

Utbildningsplan 2018

Finsam handbok reviderad 2016

Till Startkit

I arbetsgruppen ingår

Cindy Marttiin, Försäkringskassan

Ulrica Runemar, Sveriges kommuner och landsting

Eva Birkstam, Arbetsförmedlingen


    

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).