Publikationer > Övriga rapporter

 

Övriga rapporter

Här hittar du publikationer som berör den finansiella samordningen och samordningsförbund eller som gränsar till området.

     

2017

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Sammanställning hälsoläget bland nyanlända

2016

Datainspektionens beslut tillsyn enligt personuppgiftslagen

Exempel på insatser med fantastiska resultat (NNS)

2015

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov (NNS)

Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av indikatorer inom den finansiella samordningen (NNS)

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden (NNS)

2014

Insatser för unga inom Finsam - en studie om samordnat stöd för unga (Nationella rådet)

Samordning- Kittet i välfärdsbygget (Tankesmedjan Tiden)

2013

Kommuner och landsting utan samordningsförbund- En kartläggning (Nationella rådet)

2011

Förprojektering av ESF-projekt inom Finsam (Studieförbundet Sensus)

2009

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering− En sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området (Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV)

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).