Publikationer > Regeringsrapporter

Regeringsrapporter

Här finns rapporter från de regeringsuppdrag som berör den finansiella samordningen och samordningsförbund. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i årliga regleringsbrev till myndigheterna.

Försäkringskassans uppföljning av finansiell samordning

2019

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2018, Insatser genom samordningsförbund

Svar från Försäkringskassan på ISF-rapport

2018

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden 2018 – Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2018.

2017

Uppföljning av samordningsförbundens insatser  Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2017

Åtgärder för att förstärkta stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning – återrapport enligt regleringsbrev för 2017

2016

Uppföljning av samordningsförbundens insatser – Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2016

Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning
2015

Slutrapport Finsam 2015

2014

Slutrapport 2014 150213

Uppföljning av finansiell samordning, delår 2014 (Försäkringskassan)

2013

Uppföljning av finansiell samordning, helår (Försäkringskassan)

OH-presentation, helår (Försäkringskassan)

Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret (Försäkringskassan)

2012

Uppföljning av finansiell samordning, helår (Försäkringskassan)

Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret (Försäkringskassan)2011

Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret (Försäkringskassan)

Uppföljning av finansiell samordning, första halvåret (Försäkringskassan)

Redovisningar från tidigare år finns på Försäkringskassans webbplats.

Läs mer om regeringsuppdrag

Nationella Finsaminsatser

Nationella Finsamstödet 150213

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).