Publikationer > Statistik (SUS)

 

Statistik (SUS)

Nationella rådet redovisar regelbundet statistik från Finsamfinansierade insatser.

Statistiken hämtas från det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

På grund av att efterregistreringar förekommer i SUS tas uttagen för kvartalsrapporterna samt uttaget som görs på helår ut en till två månader i efterhand för att få en så rättvisande bild som möjligt. Av samma skäl kommer kvartalsrapporterna och underlagen på helår inte att exakt stämma överens med andra framtagna FINSAM-underlag.

NNS samlar slutrapporter från projekt som genomförts av samordningsförbunden. Läs mer på NNS hemsida:

Nationella nätverket för Samordningsförbund

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).