Råd och stöd

Här hittar du uttalanden och rekommendationer från Nationella rådet om den finansiella samordningen. I underliggande sidor finns handböcker och stödmaterial.

Råd och stöd

Samordningsförbund och finansiell samordning är en relativ ny verksamhet. Nya situationer och frågor inom det ekonomiska, juridiska och organisatoriska området uppstår som behöver utredas och besvaras.

De nationella aktörerna har en viktig roll i att stödja samordningsförbunden och ge vägledning. Under årens lopp har Nationella rådet lämnat rekommendationer i olika frågor.

Nationella rådets rekommendationer

Rekommendation om att insatser inom ramen för finansiell samordning bör rikta sig till personer från 16 år

Beslutad av Nationella rådet 2018-04-12

Rekommendation om styrelsemöten på distans

Beslutad av Nationella rådet 2017-12-04

Finsam och Arbetsintegrerande sociala företag

Beslutad av Nationella rådet 2016-04-28

Medlemssamråd

Beslut av Nationella rådet 2016-02-23

Individinriktade och strukturövergripande insatser

Beslut av Nationella rådet 2014-10-08

Rimlig storlek på sparade medel/eget kapital

Beslut från Nationella rådets möte 2013-10-02, § 5

Debitering av parternas personalkostnader vid utlåning av personal

Beslut från Nationella rådets möte 2013-10-02, § 6

Hemställan till regeringen

Försörjningsmått

Beslut från Nationella rådets möte 2012-11-21, § 3

Momsersättning för samordningsförbund

Beslut från Nationella rådets möte 2011-06-21, § 6

Långsiktig finansiering samt möjlighet att bilda förbund över länsgränser

Beslut från Nationella rådets möte 2009-05-26, § 3

Aktuella frågor

Här publiceras svar på aktuella frågor om finansiell samordning och samordningsförbund.

För tillfället finns inga aktuella frågor.

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).