Råd och stöd > Startkit

Startkit Finsam Råd och Stöd

Actions
Loading...

Startkit

Nationella rådet* har tagit fram ett startkit för dig som vill lära dig mer om finansiell samordning.
Syftet med startkitet är att ge dig vägledning och stöd i början av ditt uppdrag. Startkitet innehåller stödmaterial som är framtagen av de fyra nationella aktörerna samt länkar till Finsamlagen och propositionen.

* Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen ingår i Nationella rådet. Syftet med rådet är att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Broschyr om Finsam

Broschyren ger en snabb och lättillgänglig information om vad samordningsförbund är och syftar till.

Tillsammans gör vi skillnad

Handboken för finansiell samordning

Handboken innehåller en mer omfattande beskrivning av Finsamlagstiftningen, möjliga målgrupper, ledning och styrning av ett samordningsförbund med mera. Handboken är ett bra stöd för er som ska starta förbund men också till er som behöver vägledning i frågor om samordningsförbund.

Handbok för Finansiell samordning

Stödmaterial vid utformandet av förbundsordning

Stödmaterialet är bra att utgå ifrån när en förbundsordning utarbetas eller revideras. Syftet med stödmaterialet är att förbundsordningen ska uppfylla lagens krav och även i övrigt hålla god kvalitet. Materialet har tagits fram av parterna gemensamt och har sin utgångspunkt i lagstiftningen och Nationella rådets rekommendationer.

Länk till stödmaterialet

System för uppföljning av samverkan – SUS

SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning. All verksamhet som finansieras av medel från samordningsförbund ska rapporteras i SUS. På webbplatsen susam.se kan du läsa om hur du får behörighet till systemet och kommer igång med registreringen av er verksamhet.

www.susam.se

Lag och förarbeten

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Finsam

Finsam.se är den nationella webbplatsen för Finsam och innehåller senaste nytt om finansiell samordning och samordningsförbund.
Här finns också kalendarium med aktuella nationella utbildningar och konferenser för dig som arbetar inom ramen för samverkan genom samordningsförbund. Kika gärna runt på webbplatsen som innehåller mycket matnyttigt.

Goda exempel och erfarenhetsutbyte

Ta gärna kontakt med etablerade samordningsförbund som har erfarenhet av finansiell samordning och har utvecklat verksamhet. En sådan kontakt ger inspiration och upphov till nya idéer. Flera förbund har också bildat regionala nätverk för att diskutera gemensamma frågeställningar såsom ekonomi, revision, information och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Kontaktuppgifter till förbunden och nätverken finns på Finsam.se > Samordningsförbund

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).