Samordningsförbund i Sverige

Actions
Loading...

 

Samordningsförbund

Här hittar du information om och från enskilda samordningsförbund.

I dagsläget finns det 82 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

247 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2015 finansierades ca 960 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Utvärderingar av samverkansinsatser

Läs mer om bakgrunden till samordningsförbund

Fakta och statistik

Statistik från 16 januari 2016

  • Under verksamhetsåret 2015 har samordningsförbunden finansierat 996 insatser.
  • Under samma period har drygt 33 500 deltagare registrerats i insatserna.
  • 241 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett förbund.
  • Totalt finns det 80 förbund i Sverige.

Källa: Uppföljningssystemet SUS och Försäkringskassan

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).