Samordningsförbund i Sverige

Actions
Loading...

 

Samordningsförbund

Här hittar du information om och från enskilda samordningsförbund.

I dagsläget finns det 83 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2018 finansierades 1105 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Utvärderingar av samverkansinsatser

Läs mer om bakgrunden till samordningsförbund

Fakta och statistik

Statistik från januari 2019

  • Under verksamhetsåret 2018 har samordningsförbunden finansierat 1 105 insatser (559 individinriktade insatser och 546 strukturövergripande insatser).
  • Under samma period har drygt 32 715 deltagare registrerats i de individinriktade insatserna.
  • 260 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett förbund.
  • Totalt finns det 83 förbund i Sverige.

Källa: Uppföljningssystemet SUS och Försäkringskassan

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).