Samordningsförbund > Nätverk

Nätverk för verksamma i samordningsförbund

Actions
Loading...

http://www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-VG2/

Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns för verksamma i samordningsförbund. Anmälan sker via nätverkets kontaktpersoner. Se nedan för kontaktuppgifter och mötestider.

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är språkrör för samordningsförbunden i Sverige. NNS:s roll är att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället. NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är ett 70-tal samordningsförbund medlemmar i NNS. Läs mer på NNS webbplats

www.nnsfinsam.se

Nätverk för förbundschefer

Nätverken är ett forum för att diskutera gemensamma frågeställningar som är aktuella för förbunden, exempel på sådana frågor är ekonomi, revision, information och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Nätverken riktar sig i huvudsak till förbundschefer eller motsvarande.

 

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).