Finsam i framtiden 2016

Åtgärder
Läser in...

Se filmen SUS – ett verktyg för uppföljning


Sedan några år tillbaka arbetar Marie Hermansson som nationellt processtöd i SUS*.
– Jag åker land och rike runt och utbildar de förbund som behöver stöd i SUS, berättar Marie Hermansson i en film om hur olika förbund använder sig av SUS.

I filmen möter du också Monia Nilsson Sarenstrand som arbetar som jämställdhetsstrateg i Insjöriket, Jenny Nordansjö, projektledare på samordningsförbundet Sampelet i Värmland och Karin Mellblom och Pia Werninge från Finsam i Malmö.

Nyfiken på utbildning eller erfarenhetsutbyte?
Anmäl dig till en kostnadsfri utbildning i Nationella rådets regi

Eller kontakta Marie Hermansson direkt:

marie.hermansson@molndal.se

* SUS står för Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det är ett centralt system för både lokal uppföljning hos samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som finansieras.


Glöm inte att anmäla dig till

Finsamkonferensen

2019-02-27

Ingen ska falla mellan stolarna i Mia-projektet

Mia-projektet arbetar med de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett samordnat stöd.

Läs mer

2019-02-26

Samverkan mellan myndigheter för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en gemensam plan.

Läs mer

2019-02-26

Ny representant från Socialstyrelsen

Utredaren Samira Aqil är ny representant från Socialstyrelsen i Nationella rådets arbetsgrupp sedan slutet av förra året.

Läs mer

2019-02-26

Samordningsförbunden nådde fler deltagare i fjol

Nyligen lämnade Försäkringskassan in 2018 års återrapportering till regeringen om uppföljning av samordningsförbundens insatser.

Läs mer

Se fler nyheter

Samarbetspartners Logotyper

Åtgärder
Läser in...
Arbetsförmedlingen
Försärkingskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
 

 

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).