Bild på Finsam startsida

Åtgärder
Läser in...
Finsam

Finsam i framtiden 2016

Åtgärder
Läser in...

Tillsammans gör vi skillnad. När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region samverkar finns det möjlighet att göra mer för människor som behöver insatser från flera samtidigt.

Välkommen till Nationella Rådets introduktionsutbildning!

Nu kan du anmäla dig till Nationella Rådets introduktionsutbildning. Vi erbjuder två olika tillfällen, den 13 september och den 25 oktober, så att du kan välja den dag som passar dig bäst.

En av Nationella Rådets centrala uppgifter är att erbjuda stöd till utvecklingen av samordningsförbund. Inom ramen för vårt arbete erbjuds du en kostnadsfri introduktionsutbildning om finansiell samordning. Utbildare är Magnus Simonsson nationell stödperson och förbundschef för samordningsförbundet Göteborg Centrum.

Se vidare information under respektive utbildning.

Introduktionsutbildning 13 september 2017

Introduktionsutbildning 25 oktober 2017

Dokumentation från årets Finsamkonferens!

Nu kan du ta del av föreläsarnas bilder från årets Finsamkonferens i Malmö.

Dokumentation från Finsamkonferensen

2017-05-22

Rapport till regeringen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lämnat in en återrapport om åtgärder för att förstärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

Läs mer

2017-05-18

Ny nationell stödperson

Nationella rådet välkomnar Magnus Simonsson

Läs mer

2017-03-28

Förbättringsarbete SUS och uppdaterad FAQ

Sedan en tid tillbaka pågår ett förbättringsarbete gällande SUS. Delar som ses över är bland annat användarhandledningar, susam.se, interna rutiner, behörighetsprocessen.

Läs mer

2017-03-20

Finsamprojekt bidrog till nationell viljeinriktning

Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen beslutade om gemensam viljeinriktning för att utveckla samverkan kring så kallade ”nollplacerade”.

Läs mer

Se fler nyheter

Samarbetspartners Logotyper

Åtgärder
Läser in...
Arbetsförmedlingen
Försärkingskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
 

 

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).