Bild på Finsam startsida

Åtgärder
Läser in...
Finsam

Finsam i framtiden 2016

Åtgärder
Läser in...

Tillsammans gör vi skillnad. När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region samverkar finns det möjlighet att göra mer för människor som behöver insatser från flera samtidigt.

Välkommen!

Ett hållbart samhälle genom samverkan

2018 års nationella konferens i Göteborg 17-18 april

Den nationella FINSAM-konferensen som årligen arrangeras av Nationella rådet genomförs
nästa år tillsammans med de fyra samordningsförbunden i Göteborg.
Samhället är i förändring och står inför utmaningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs
samverkan.

Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, (vid centralstationen), Göteborg 

När: 17-18 april 2018

Program och anmälan

OBS! Uppdaterat program.

Dokumentation från årets Finsamkonferens!

Nu kan du ta del av föreläsarnas bilder från årets Finsamkonferens i Malmö.

Dokumentation från Finsamkonferensen

2018-01-19

Nya representanter i Nationella rådet och dess arbetsgrupp

Läs mer

2017-09-05

Nyanländas hälsa i fokus

En ny rapport beskriver hälsosituationen bland nyanlända och tydliggör rekommendationer för en hälsofrämjande etablering. Samordningsförbunden nämns som viktiga aktörer.

Läs mer

2017-06-30

Återrapportering av insatser för extramedel

Under 2016 fanns det möjlighet att ansöka om medel för extrainsatser inom Finsam.

Läs mer

2017-06-20

Fördelningsmodell

Under året har ett förtydligande av fördelningsmodellen tagits fram. Fördelningsmodellen fortsätter gälla från och med medelstilldelningen avseende 2018 (hösten 2017).

Läs mer

Se fler nyheter

Samarbetspartners Logotyper

Åtgärder
Läser in...
Arbetsförmedlingen
Försärkingskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
 

 

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).