Utbildningar & konferenser > Utbildningar 2018-2019

Utbildningar 2018-2019

Åtgärder
Läser in...

Utbildning SUS

SUS är ett myndighetsgemensamt IT-system för att följa upp resultaten av finansiell samordning genom samordningsförbund. Det är därför viktigt att uppgifter registreras och att de är kvalitetssäkrade.

Nu finns det möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns det tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. I bilagan nedan finns en beskrivning av de tre utbildningarna och hur de avropas.

Processtöd i SUS

Nationella Rådets Introduktionsutbildning 

Utbildningarna sker antingen den 24 april eller 9 oktober 2018.

Läs programmet för Introduktionsutbildning samt gör din anmälan.

Välkommen till Nationella Rådets introduktionsutbildning

Höstens förbundschefsdagar

Förbundschefsdagarna är den 16-17 oktober 2018.

Läs programmet och anmäl dig via länken.

Välkommen till förbundschefsdagarna 2018

Nationella Rådets Fördjupningsutbildning 2018

Utbildningen sker den 20 november 2018. 

Du hittar mer information och anmälningslänk här,

Nationella rådets fördjupningsutbildning

Webbseminarium om arbetsmiljö och säkerhet

Nationella rådet har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona tagit fram ett material kring arbetsmiljö och säkerhet. Den 10 december 2018 kl. 9-12 kommer vi i ett webbseminarium att gå igenom bakgrunden till arbetsmiljöarbetet och det stödmaterial som tagits fram. Syftet med seminariet är att uppmärksamma och belysa gemensamma viktiga arbetsmiljöaspekter för parterna och samordningsförbunden.

Webbseminariet vänder sig i första hand till förbundschefer och styrelseordförande.

Seminariet kan också vara av intresse för personer i andra roller som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Observera att tiden för att komma in med frågor till seminariet är förlängt till den 2 december.

Inbjudan Webbseminarium om arbetsmiljö för Samordningsförbunden

Material arbetsmiljö och säkerhet

Nationella Rådets Fördjupningsutbildning 2019

Utbildningen sker den 5 februari och 9 april 2019

Du hittar mer information och anmälningslänk här,

Välkommen till Nationella rådets fördjupningsutbildning

Nationella Rådets Introduktionsutbildning

Utbildningarna sker vid tre olika tillfällen, den 7 maj, den 8 maj och den 11 juni 2019.
Läs programmet för Introduktionsutbildning samt gör din anmälan här,

Välkommen till Nationella rådets introduktionsutbildning

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).