Rapport till regeringen

Actions
Loading...

Nyheter

2016-06-28

Rapport till regeringen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har skrivit om åtgärder för att stärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
 

I myndigheternas regleringsbrev för 2016 står att man ska verka för att stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning förstärks inom samordningsförbunden. Nu har myndigheterna delrapporterat uppdraget. Myndigheterna har bland annat arbetat fram en gemensam viljeinriktning om att initiera en dialog med övriga parter i samordningsförbund. Syftet är att föra en diskussion om att vidta åtgärder i samverkan för att minska sjukfrånvaron. Detta genom samordnade insatser som syftar till att målgruppen ska öka sin arbetsförmåga och möjlighet att få arbete.

Delrapporten redogör också för de organisatoriska och juridiska utmaningar som finns i uppdraget, eftersom myndigheter inte kan styra verksamheterna i förbund. I det avslutande kapitlet förs ett resonemang om hur specialdestinerade medel kan öka myndigheternas möjligheter att ”beställa” samverkan för specifika behovsgrupper som annars riskerar att hamna i utanförskap om deras behov inte uppmärksammas.

Delårsrapporten Finsam

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).