Välkommen Robertsfors, Älmhult, Ljungby, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Actions
Loading...

Nyheter

2018-03-02

Välkommen Robertsfors, Älmhult, Ljungby, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Nyligen lämnade Försäkringskassan in 2017 års återrapportering till regeringen om uppföljning av samordningsförbundens insatser.
 

Sex nya kommuner har anslutit till befintliga samordningsförbund. Ett nytt samordningsförbund har startats, Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Finspångs samordningsförbund och Östra Östergötlands samordningsförbund har slagits ihop till Östra Östergötlands samordningsförbund. Nu ingår 253 av Sveriges 290 kommuner.

Antalet deltagare ökar på nytt, förra året deltog 28 381 deltagare i olika insatser.

– Vi ser en ökning av insatser till unga med aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna. Det är två målgrupper tillsammans med målgruppen unga med funktionsnedsättning som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att verka för att det genom samordningsförbunden vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser, säger Malin Lundblad.

Förra året avslutade 8 400 personer någon insats och av dem har 31 procent gått vidare till arbete eller studier. Ytterligare 15 procent är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

– Det är fler män än kvinnor som går vidare till arbete eller studier, 34 procent män att jämföra med 28 procent kvinnor, säger Malin Lundblad.

Rapporten bygger på statistik från uppföljningssystemet SUS och visar att samordningsförbunden totalt har finansierat 1102 olika insatser under 2017. Av dessa avser 53 procent individinriktade insatser och 47 procent strukturövergripande insatser. Fördelningen mellan individinriktade insatser och strukturövergripande insatser är i stort sett oförändrat jämfört med 2016.

Länk till rapport:

Uppföljning av finansiell samordning, 2017

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).