Riksdagsrapport om Finsam klar

Actions
Loading...

Nyheter

2015-06-30

Riksdagsrapport om Finsam klar

 

Resultaten som redovisas i rapporten bygger till stor del på Försäkringskassans återrapporteringar till regeringen och visar att fler går till arbete och studier och att färre personer är i behov av offentlig försörjning efter Finsaminsatser. Vidare framgår att gränsdragningen mellan Finsam och andra rehabiliterings- och samverkansåtgärder inte alltid är tydlig och såväl målgrupper som insatser kan ibland överlappa varandra. Arbetsgruppen föreslår därför en översyn av samtliga relevanta rehabiliteringsåtgärder för att klargöra gränsdragningar och respektive åtgärds målgrupp, insatser och resultat ur såväl individens som ur samhällets perspektiv. Dessutom föreslås en översyn av Finsam:s framtida finansiering och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå .

Bakgrund

Socialförsäkringsutskottet beslutade den 15 april 2014 att genomföra en uppföljning av Finsam, lagen om finansiell samordning av rehabilitering. En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört uppföljningen. Uppföljningen har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor till samordningsförbund, myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och central nivå.

Uppföljningen har fokuserat på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen för Finsam, insatsernas resultat och nytta och hur samverkan, samordning och samarbete utvecklats mellan de samverkande parterna. Hur verksamheten följs upp och utvärderas har också analyserats.

Rapport FINSAM - en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Mer om uppföljningen

Rapport Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsam

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).