Beställning av försörjningsmått

Actions
Loading...

Nyheter

2016-05-10

Beställning av försörjningsmått

Försäkringskassan har av SCB beställt uppdaterade försörjningsmått samt helårsekvivalenter för åren 2014 samt 2015. Försörjningsmåttet kommer levereras av SCB till FK senast 31 maj 2016.
 

Uppdraget till SCB delas upp i två delar. Del 1 avser att ta fram försörjningsmåttet inkl. uppgifter om helårsekvivalenter för ett första år (år 2015).Del 2 avser att ta fram motsvarande uppgifter för ett ytterligare år (år 2014).

SCB ska beräkna ett försörjningsmått där följande offentliga utbetalningar ingår:

  • Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning
  • Aktivitetsersättning
  • Sjukersättning
  • A-kassa
  • Aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning
  • Etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Försörjningsstöd

De olika ersättningsformerna ska redovisas var för sig men även grupperas i följande tre grupper:

  • Ohälsa: Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
  • Arbetsmarknadsstöd: A-kassa, aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning samt etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Ekonomiskt bistånd: Försörjningsstöd

Försörjningsmåttet ska avse alla individer i åldrarna 16-64 år. För de olika ersättningsformerna ska totalt utbetalt belopp och genomsnittlig utbetalning per individ redovisas i 1000-tals kronor. Även uppgift om antal invånare, 16-64 år, ska redovisas.

Som ett kompletterande mått kommer även antal helårsekvivalenter redovisas.

Uppgifterna ska redovisas på en detaljerad geografisk nivå. Samtliga uppgifter kommer redovisas för riket, efter län och efter kommun. Utöver detta kommer uppgifterna även redovisas efter stadsdel för Stockholm, Göteborg och Malmö och efter valdistrikt för övriga kommuner. För Göteborgs kommun kommer uppgifterna även redovisas för de fyra samordningsförbunden.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).