Minskat antal deltagare i samordningsförbundens insatser under 2015

Actions
Loading...

Nyheter

2016-03-16

Minskat antal deltagare i samordningsförbundens insatser under 2015

Försäkringskassan har redovisat uppföljning av finansiell samordning för 2015 till regeringen.
 

Rapporten bygger på statistik från uppföljningssystemet SUS och visar att samordningsförbunden totalt har finansierat 996 olika insatser under 2015.

Drygt 33 500 deltagare har deltagit i en insats under 2015. Av dessa 33 500 var ca 14 700 registrerade med personuppgifter. Antal deltagare som registrerats i SUS har minskat med ungefär 15 procent jämfört med 2014 och även antalet som registrerats med personuppgifter har minskat markant.
33 procent av dem som avslutat en insats under 2015 har gått direkt till arbete och/eller studier. Under 2014 var siffran 34 procent.

Uppgifterna som redovisas i rapporten till regeringen är tagna från SUS 16 januari i år. Den 26 februari gjordes ett nytt uttag för helåret 2015 och då var deltagarantalet uppe i nästan 34 400, en ökning med drygt 1000 deltagare. Antalet som registrerats med personuppgifter är ungefär 200 fler.

- I praktiken når Finsam en större målgrupp än vad som framgår av återrapporteringen till regeringen. Tyvärr innebär eftersläpningar i registreringar av deltagare, att regeringen inte får en heltäckande bild av det som görs. Detta visar på hur viktigt det är registrera löpande i SUS och inte vänta med att registrera in uppgifter, säger Soraya Green på Försäkringskassan.

Ett omfattande arbete pågår med att se över det nationella SUS-stödet, där en arbetsgrupp har tillsatts som ser över vad som kan förbättras i det stöd som idag finns tillgängligt för SUS-användare. Gruppen kommer att redovisa ett första resultat av översynen under våren.

Länk till rapport Uppföljning av finansiell samordning, 2015

Länk till Resultat av Finsam 2015, data ur SUS

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).