Nationellt förberedande projekt om Finsams roll i välfärden

Actions
Loading...

Nyheter

2015-12-04

Nationellt förberedande projekt om Finsams roll i välfärden

 

Nationella rådets arbetsgrupp har i dialog med Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) arbetat fram en projektidé som resulterat i att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beviljats medel till ett förberedande projekt inom temat "Framtidens välfärd – kompetensförsörjning inom välfärdssektorn” under perioden 1 december 2015 till den 30 juni 2016.

I projektet ingår tre ”spår” varav ett omfattar finansiell samordning. De andra spåren som SKL´s olika avdelningar ansvarar för är Hållbart arbetsliv: socialsekreterarrollen i utveckling och breddad rekrytering. Spåren kan ses som en kedja för att stödja och rusta såväl den enskilda individen som arbetsplatsen för att skapa delaktighet, bredda kompetensförsörjningen och därigenom bidra till att klara den framtida kompetensförsörjningen inom svensk välfärd.

För arbetet med finansiell samordning tillsätts en heltids projekttjänst under 6 månader. Huvudmännen och representanter från samordningsförbund ska tillsammans ta fram underlag och strategier för utveckling av den finansiella samordningens roll i framtidens välfärd. Även nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) är en viktig aktör. Förstudien ska resultera i projektidéer för kommande genomförandeprojekt inom socialfonden.

Under december månad 2015 etableras en förstudieorganisation och en plan för genomförande arbetas fram. Under de fem första månaderna 2016 genomförs förstudien och i juni sammanställs resultatet och överlämnas till ESF och till Nationella Rådet som även utgör styrgrupp för arbetet.

Ytterligare information kommer.

Kontaktperson är Carina Cannertoft
Telefon: 08- 452 77 56
carina.cannertoft@skl.se

Läs mer på SKL’s webbplats

Bild Europeiska Unionen

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).