Stressreaktioner ökar mest

Actions
Loading...

Nyheter

2016-06-15

Stressreaktioner ökar mest

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och stressreaktioner ökar mest. Se hur det ser ut i din kommun.
 

Antalet nya sjukfall minskade med några få undantag inom alla diagnosgrupper mellan 2005 och 2009 och nådde då en historiskt låg nivå. Därefter har antalet sjukfall ökat. Generellt har ökningen skett i alla åldrar och för både kvinnor och män. Ökningen har varit särskilt kraftig för psykiatriska diagnoser som sedan 2014 är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. För kvinnor var det den vanligaste sjukskrivningsorsaken redan 2011.
Mellan 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000. Sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 57 000, eller 59 procent av ökningen. Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest.

Hur ser det ut i din kommun? 

Korta analyser är en rapportserie från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras. Det senaste numret handlar om psykisk ohälsa. I rapporten finns statistik för varje län och kommun.

Läs rapporten

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).