Indikatorprojektets första rapport klar

Actions
Loading...

Nyheter

2018-03-05

Indikatorprojektets första rapport klar

Efter fem års arbete är den första nationella rapporten som använt indikatorer för att mäta samordningsförbundens arbete klar.
 

– Hela tusen respondenter har deltagit från 13 förbund i en mätning som gjordes i oktober, berättar Jonas Wells, utvecklare vid NNS.

Arbetet med att utveckla en gemensam modell för uppföljning av samordningsförbundens arbete föddes på en regional nätverksträff i Hedemora hösten 2012.

– Vi var tre förbund; Norra Västmanland, Huddinge-Botkyrka-Salem och Östra Östergötland som delade samma strategiska tänk och ville samarbeta kring utvärderingar. Vi bestämde oss för att tillsammans försöka att hitta långsiktiga metoder att följa upp det lokala arbetet i förbunden, berättar Jonas Wells.

Även om det fanns många olika metoder för utvärdering, saknades ett gemensamt verktyg som mätte viktiga delar av förbundets verksamhet.

– SUS mäter hur medlen används och om en individ har ändrat ersättningsform, men inte till exempel effekter av förbundens strukturinriktade insatser, säger Jonas Wells.

Under ett års tid åkte de runt och ställde frågan ”hur vet vi att det blir bättre”, totalt samlades 137 indikatorer in. I april 2014 höll man en konsensuskonferens där man tillsammans med myndigheter, brukarrörelse och samordningsförbund röstade fram 15 kärnindikatorer.

– Vi fick stöd av Nationella rådet att göra en ansökan till Socialdepartementet för att gå vidare och ta fram mått för att mäta indikatorerna. Tillsammans med flera förbund, experter och forskare togs ett förslag fram som vi presenterade på ett nationellt seminarium i december 2014. Hela 47 förbund ville vara med och finansiera projektet där vi prövade måtten hos 16 samordningsförbund.

Ett år och ett halvt år senare var instrumentet klart, efter en avstämning med Datainspektionen skedde första nationella mätningen som nu finns presenterad i den första rapporten. Nästa nationella mätning sker i oktober 2018, då hoppas Jonas att alla som varit med och finansierat arbetet kan vara med.

– Jag tror att det här kommer öppna för helt nya möjligheter för förbunden att kunna ta del av varandras arbete. Samtidigt kommer det alltid vara svårt att mäta samverkan. Indikatorerna, tillsammans med SUS och den nya behovsanalysen kan man likna med ljuspunkter i ett mörkt rum, som tillsammans bidrar till förståelse av hur finansiell samordning fungerar och utvecklas, säger Jonas Wells.

Läs rapporten

Rapport efter nationell mätning av indikatorenkäterna hösten 2017

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).