Nya representanter Nationella rådets arbetsgrupp

Actions
Loading...

Nyheter

2017-03-20

Nya representanter Nationella rådets arbetsgrupp

Nationella rådet välkomnar Cindy Marttiin, Malin Lundblad, Mikael Malm och Tina Isaksson.
 

Nationella rådet välkomnar Cindy Marttiin, Malin Lundblad, Mikael Malm och Tina Isaksson   


Bild Cindy Marttiin

Cindy har arbetat på Försäkringskassan sedan 1999 i olika roller och med olika frågor. De senaste 10 åren har hon framförallt arbetat som projektmedarbetare och projektledare i flera regeringsuppdrag där samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har varit en viktig del.

Hon har också ingått i arbetsgruppen för Finsamkonferensen 2017.

Cindy kommer att arbeta 50 procent med Finsamfrågor. Övrig tid arbetar hon med utbildningar och konferenser som Försäkringskassan arrangerar. Cindy ersätter Jenny Olsén från Försäkringskassan i Nationella rådets arbetsgrupp.

Bild Malin Lundblad

Malin har arbetat på Försäkringskassan sedan 2013 som personlig handläggare med inriktning på rehabilitering och samordning. Hon har i sin roll bland annat arbetat inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Malin har dessutom lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, där hon har arbetat som samordnare av olika boenden inom socialtjänsten samt med missbruk- och beroende problematik.

Sedan december 2016 arbetar Malin som verksamhetsutvecklare med frågor som rör samordningsförbunden. Malin ersätter Soraya Green som representant från Försäkringskassan i Nationella rådets arbetsgrupp.

Bild Mikael Malm

Mikael Malm arbetar sedan hösten 2011 som handläggare på Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hans ansvarsområde är frågor kring psykiatri, psykisk hälsa samt missbruk- och beroende.

Innan Mikael började på SKL arbetade han som enhetschef inom psykiatrin i landstinget Sörmland. Han har gedigen erfarenhet av samverkansfrågor på såväl nationell som lokal och regional nivå.

Mikael ersätter Anna Östbom som representant från SKL i Nationella rådets arbetsgrupp.

Bild Tina Isaksson

Tina Isaksson arbetar sedan hösten 2014 som utredare på avdelningen för utvärdering och analys på Socialstyrelsen. Hennes främsta uppdrag är inom äldre- och funktionshinderområdet.

Tina är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten i olika kommuner, främst med myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården, men även som samordnare inom våld i nära relation.

Nationella rådet

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).