Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen upphör

Actions
Loading...

Nyheter

2016-01-26

Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen upphör

Det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion upphör då den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort.
 

Riksdagen har fattat beslut om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska upphöra den 1 februari 2016. Därför upphör programmet arbetslivsintroduktion den 30 april och det finns ingen möjlighet att fortsätta därefter. Sista anvisning till programmet sker således den 31 januari 2016. Rehabiliteringskedjans övriga tidpunkter påverkas inte av att programmet arbetslivsintroduktion upphör.

Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fortsätter som tidigare enligt uppdrag i myndigheternas regleringsbrev. Arbetsförmedlingen kommer även i fortsättningen att tillsammans med Försäkringskassan erbjuda aktiva insatser till personer som varit sjukskrivna och borta från arbetsmarknaden under lång tid.

De som deltar i programmet arbetslivsintroduktion kan slutföra det under förutsättning att det inte sker något avbrott. De som hinner påbörja programmet före den 1 februari kan antingen slutföra det eller ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan utifrån särskilda övergångsregler. All information om den enskildes rätt till sjukpenning får personen från Försäkringskassan.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).