Finsamprojekt bidrog till nationell viljeinriktning

Actions
Loading...

Nyheter

2017-03-20

Finsamprojekt bidrog till nationell viljeinriktning

Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen beslutade om gemensam viljeinriktning för att utveckla samverkan kring så kallade ”nollplacerade”.
 

Det är en grupp som fallit mellan stolarna i trygghetssystemen på grund av att de saknar sjukpenninggrundande inkomst. De kan inte få ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom som sätter ner arbetsförmågan och inte heller från arbetslöshetsförsäkringen. Grunden för försörjningen har varit ekonomiskt bistånd från kommunen, som vissa uppburit sedan lång tid.

  Vi har synliggjort en sedan länge förbisedd grupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden, säger Pia Ryberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Halmstad, med anledning av viljeinriktningen.

Grunden för viljeinriktningen etablerades i samarbetsprojektet ”På rätt väg” som pågick mellan 2012 och 2014. I arbetet skapade man enhetliga riktlinjer och förhållningssätt på strukturell nivå och på individnivå. Det nya arbetssättet gav bättre förutsättningar att utreda rehabiliteringsbehov och samordna aktiviteter så att individen kom närmare eller kunde återgå till arbetsmarknaden, alternativt få den ersättning personen var berättigad till. Med hjälp av samordningsförbundet i Halmstad har metoden kunnat spridas och implementeras i hela Halland.

  Vi har implementerat metoden i sex kommuner. Resultatet vi ser är att kontakterna mellan socialsekreterarna och de personliga handläggarna har ökat och att fler individer med behov av samordnad rehabilitering har fått kontakt med en handläggare på Försäkringskassan, säger Pia Ryberg.

Projektet har också inneburit en kompetenshöjning hos både socialsekreterare och handläggare på Försäkringskassan. Socialsekreterarna har till exempel fått mer kunskap om försäkringsmedicin, hur man tolkar läkarintyg och Försäkringskassans handläggare har fått hjälp av kommunen att hitta personer som har rätt till den här typen av stöd.

Sara Mendelson, en av projektledarna i ”På rätt väg” som arbetar med ekonomiskt bistånd i Halmstad berättar att det nya arbetssättet med samverkan nu även är helt implementerad i kommunen.

  Nu efter projekttiden rullar arbetet på bra. Från kommunens sida har vi en mer aktiv handläggning för dessa individer både i samverkan med Försäkringskassan men även med vården och Arbetsförmedlingen.

Viljeinriktningens syfte är att sprida ett gott exempel och säkerställa att nollplacerade får möjlighet till rehabilitering.

 Genom att uppmärksamma de goda exempel på arbetssätt som utvecklats i Halmstad och Laholm, vill berörda parter visa hur förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting kan leda till både förbättrad hälsa och ekonomi hos den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks, säger Leif Klingensjö, SKL.

Leif Klingensjö

Ännu pågår spridningen av viljeinriktningen. Bland annat kommer det att hållas ett seminarium kring arbetet som gjordes i Halland på årets Nationella Finsamkonferens.

  Samordningsförbunden är möjliggörare i utvecklingsarbetet, och kan spela en viktig roll som samverkansorganisation, förankringsplattform och finansiär av metodutvecklingen, säger Maria Björklund, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.


Från nationellt håll följer myndigheterna och SKL utvecklingen.

  Vi vet att samverkan kring ”nollplacerade” utvecklats på fler ställen i landet, men har inte kartlagt exakt vart. Utvecklingen kommer att följas upp längre fram, avslutar Maria Björklund.

Artikeln är sammansatt och omarbetad utifrån nyheter publicerade på Försäkringskassans intranät och SKLs webbsida.

Sveriges Kommuner och Landsting
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).