Sociala företag och Finsam

Actions
Loading...

Nyheter

2015-09-15

Sociala företag och Finsam

Vilka möjligheter har samordningsförbunden att samverka med, och främja sociala företag? Den frågan utreds nu av Nationella rådet.
 

På flera håll i landet har samordningsförbund inlett ett strategiskt arbete med att främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Syftet är att vidga arbetsmarknaden för målgrupper i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning.

Detta har lett till frågor om hur samordningsförbund kan främja ASF utan att för den skull frångå Finsamlagens intentioner. Nationella rådet (som utgörs av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen) har i rollen som nationellt stöd till samordningsförbunden tagit på sig att utreda vad som gäller.

En arbetsgrupp under Nationella rådet (Soraya Green Försäkringskassan, Tomas Jeppsson Arbetsförmedlingen och Leif Klingensjö Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar med stöd av Annica Falk, verksamhetsutvecklare socialt företag på Samordningsförbundet Östra Södertörn, med att klargöra vad som är möjligt och tillåtet vad gäller samarbetet mellan samordningsförbund och ASF. Bland annat har jurister hos parterna fått ta ställning till ett antal olika exempel på hur förbund idag stödjer ASF. Arbetsgruppens utredning kommer att publiceras på Finsam.se när den är klar, preliminärt hösten/vintern 2015.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).