Finsamseminarier i Almedalen 2015

Åtgärder
Läser in...

Nyheter

2015-06-24

Finsamseminarier i Almedalen 2015

Finsam är på plats under Almedalsveckan för att lyfta olika samhällsfrågor och visa problemlösningar som arbetas fram genom de svenska samordningsförbunden. Ta del av vårt program.
 

Sedan 2010 har Nationella rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och enskilda samordningsförbund tillsammans arrangerat möten under Almedalsveckan. Intresset för Finsamarrangemangen har varit stort. ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s serie frukostmöten och lunchseminarier under Almedalsveckan.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet.

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10-16.30. Välkommen till FINSAM i Almedalen, 29 juni till 3 juli 2015.

PROGRAM, 29 juni – fredag 3 juli

Måndag frukost: Unga som varken arbetar eller studerar. Från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans.

Tid: 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Hur hittar vi en fungerande balans mellan ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? Ett möte om unga, när psykisk ohälsa, arbetslöshet och andra svårigheter gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning. 
LÄS MER HÄR

 

Tisdag frukost: En arbetsmarknad för alla. ”Alla är inte lika- alla passar inte i storlek 38”

Tid: 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Vi är alla olika, med olika förmåga att passa in i ramen. Psykisk ohälsa är vanligt, ändå blir många diskriminerade. Ofta handlar det om okunskap hos arbetsgivare, kollegor och allmänheten. Kan vi genom kunskap skapa förståelse och samtidigt addera nya värden till företagskultur och arbetsplatser? 
LÄS MER HÄR


Tisdag lunch: Vi har aldrig haft ett bättre tillfälle! Ett lunchseminarium om integration. 

Tid: 12.00 - 12.45. Lunch serveras från 11.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Kompetens flödar in i landet. Hur kan vi samarbeta för att fånga upp den så snabbt som möjligt? I genomsnitt tar etablering i det svenska samhället sju år, då myndigheterna arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller. Här saknas är ett gemensamt grepp. Vi pratar för mycket och handlar för lite!
LÄS MER HÄR

 

Onsdag frukost: Samverkan kring ett bostadsområde. Det handlar om arbete, hälsa och integration.

Tid: 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

I de flesta städer finns områden där arbetslöshet, ohälsa och utanförskap är högre än på andra håll. Där finns mångfald, men mångfalden är segregerad. Hur ska vi samverka för att öka integration, hälsa och tillgång till arbete i utsatta bostadsområden? 
LÄS MER HÄR

 

Onsdag tältet: Ritas resa. Rätt insats, vid rätt tid av rätt huvudman.

Tid: 11.30- 12.00. Plats: FINSAMS tält, Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till att kvinnor – som Rita – har svårt att närma sig arbete eller studier. Hon behöver samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman. Följ med på Ritas resa mot egen försörjning och ökad möjlighet att styra sitt eget liv. 
LÄS MER HÄR

 

Onsdag lunch: Unga på gränsen till utanförskap. Ett samtal om mål, vilja och möjligheter.

Tid: 12.15 - 13.00 Lunch serveras från 12.00. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Regeringen vill satsa stort på unga vuxna som inte får fotfäste på arbetsmarknaden. Inom gruppen finns de som har stödbehov från flera håll för att kunna etablera sig. Det kan handla om oavslutad skolgång, psykisk ohälsa och brist på ingångsjobb. Hur kan myndigheter samverka för att lösa problemen? 
LÄS MER HÄR

 

Torsdag frukost: Här skapas nya jobb! Ny och kompletterande hållbar arbetsmarknad.

Tid: 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Hur kan vi skapa nya jobb för alla? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller tillbaka – till arbetsmarknaden. Ett seminarium om framgångsfaktorer för kompletterande arbetsmarknad och de sociala företagen. Så att alla kan få jobba efter egen förmåga. Det handlar om drygt 60 nya jobb på Gotland och drygt 50 på Hisingen/Göteborg 
LÄS MER HÄR

 

Torsdag: Hur gör vi mer av det som fungerar? Framgång i samverkan kring integration.

Tid: 9.00- 9.30 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

Insatser vid integration kan liknas vid ett pussel. Bitarna ska falla på plats för att ge mening och utveckling för grupper och individer. Insatser för hälsa, delaktighet och möjlighet till påverkan av den egna situationen kan vara framgångsfaktorer. När gör vi rätt? Vad gör skillnad? 
LÄS MER HÄR

 

Torsdag tältet: Robins resa. Rätt insats, vid rätt tid av rätt huvudman.

Tid: 11.30- 12.00. Plats: FINSAMS tält, Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) leder inte sällan till utanförskap. Så har det blivit för Robin som har svårt att närma sig arbete eller studier. Han behöver samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman. Följ med på Robins resa mot egen försörjning och därmed möjlighet att styra sitt eget liv. 
LÄS MER HÄR

 

Fredag frukost: Problemen ingen kan lösa på egen hand. Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad.

Tid: 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30. Plats: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter. Ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden. 
LÄS MER HÄR

 

MÖTESPLATS - Tältet, Hamnplan

Kom gärna förbi Finsamtältet och hälsa på oss och prata om aktuella Finsamfrågor. Tält står centralt på Hamnplan (plats H217) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen. Vi finns på plats måndag till fredag klockan 10-16.30.

Finsam Sekundäryta Standardyta

Åtgärder
Läser in...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).