"Satsa på SUS-stödjare i varje väderstreck"

Actions
Loading...

Nyheter

2015-08-17

"Satsa på SUS-stödjare i varje väderstreck"

 

Helena Johansson– När vi gör saker tillsammans över myndighetsgränserna måste vi följa upp insatserna tillsammans. Och här är SUS* vårt enda gemensamma system. Det ger oss möjlighet att följa upp och synliggöra våra insatser, säger Helena Johansson, SUS-stödjare för 16 förbund i väst som nu även utbildar förbund från övriga delar av landet.

I SUS registrerar de 80 samordningsförbunden vilka samverkansmedel de har, vilka insatser som finansieras och hur det går för deltagare i insatserna. Uppgifterna används på lokal, regional och nationell nivå.

SUS ger input till verksamhetsutvecklingen

På lokal nivå används SUS bland annat för att se hur det går för deltagarna i insatserna.

– Ju bättre data vi matar in i systemet, desto mer får vi veta om deltagarna och desto lättare blir det att bedöma om det vi gör har effekt eller inte. Detta kan vi sedan använda för att utveckla insatserna.  Det blir en input till verksamhetsutvecklingen, säger Helena Johansson.

– Det är till exempel väldigt enkelt att ta fram könsuppdelad statistik. Det första steget för ett aktivt jämställdhetsarbete är att ta reda på hur det ser ut; hur går det för kvinnor och hur går det för män? De uppgifterna finns i SUS.

– Det finns fortfarande en bild av att Finsam jobbar mycket i projekt, fortsätter Helena Johansson. Det gör vi inte. De enskilda insatserna är kanske inte är så stora, men Finsam som helhet når väldigt många människor. Genom SUS kan vi visa på den bredden och mångfalden.

Soraya Green är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor. Hon berättar att fler och fler börjar intressera sig för uppgifterna i SUS. Frågorna handlar både om vilka insatser som finansieras och om vilka resultat som uppnås. I förra återrapporteringen till regeringen började Försäkringskassan att matcha uppgifterna i SUS med data om sjukförsäkringen. Värdet av en sådan matchning mellan register ökar ju fler individdata som fångas.

– Finsam behöver kunna visa att insatserna har effekt. Därför är det viktigt att öka andelen deltagare som registreras med personuppgifter. Det handlar om legitimitet, säger Soraya Green.

Övning ger färdighet

Förra året registrerades 44 procent av det totala antalet Finsamdeltagare med personuppgifter. De då 18 förbunden i väst stod för nästan hälften av dessa registreringar. Övriga 66 förbund stod för den andra halvan. Helena Johansson tror att den höga andelen registreringar i väst beror på att man satsat på SUS under lång tid.

– Vi har sedan länge slutat använda andra uppföljningssystem, säger hon.

Helena Johansson berättar också att hennes funktion som processtöd kan vara en bidragande framgångsfaktor. Uppdraget har tre delar.

– Jag håller i olika typer av utbildningar för förbundschefer, samordnare/projektledare och medarbetare.  Sedan informerar och stöttar jag förbundscheferna i allt från att ta fram gemensam statistik och resonera om hur man ska kategorisera nya insatser till att bena i behörighets- och systemfrågor. De vet att jag har koll, säger hon.

Den tredje delen av Helena Johansson uppdrag handlar om att stödja och driva på utvecklingen av SUS.

– I den bästa av världar skulle man satsa på SUS-stödjare i varje väderstreck, säger hon. Men oavsett hur det går med den saken, så är en grundförutsättning för fler registreringar att varje förbundschef ser värdet av att visa vad det egna förbundet gör.

Sedan en tid tillbaka håller Helena Johansson utbildningar för förbund från övriga delar av landet. Innehållet anpassas utifrån individuella behov och frågeställningar.

– Min erfarenhet är att många blir väldigt positiva under utbildningarna. Och när man börjat nosa lite på rapporterna, blir man mer mån om att lägga in rätt uppgifter och registrera så många deltagare som möjligt.

– Jag håller också i ett nationellt SUS-nätverk. Vi utbyter erfarenheter, kunskaper och deltar i utvecklingen av SUS. Vi är sex-sju personer som träffas cirka fyra gånger om året. Det man behöver är grundläggande kunskaper om SUS. Tillsammans representerar vi drygt 40 förbund, så det finns plats för många fler.

Text: Max Wallenberg

Nyfiken på utbildning eller erfarenhetsutbyte?

Anmäl dig till en kostnadsfri utbildning i Nationella rådets regi.

Eller kontakta Helena Johansson direkt om du vill ha ett mer anpassat upplägg:
031-366 62 38, 0722-23 95 80
helena.johansson@vastrahisingen.goteborg.se

* SUS står för Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det är ett centralt system för både lokal uppföljning hos samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som finansieras.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).