Webbseminarium ville öka kunskapen om nollplacerade

Actions
Loading...

Nyheter

2018-03-02

Webbseminarium ville öka kunskapen om nollplacerade

I juni 2016 undertecknades en gemensam viljeinriktning mellan SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att tillsammans verka för rehabilitering av sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundade inkomst.
 

Nu vill SKL lyfta den här gruppen ”nollplacerade” ytterligare. Ett led i det arbetet var ett webbsänt seminarium den 22 januari.

– Förra året skickade vi ut en enkät till landets kommuner om viljeinriktningen. Det visade sig att bara drygt hälften samarbetar med Försäkringskassan kring gruppen nollplacerade och 57 kommuner har ett konkret arbete igång, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Leif Klingensjö menar att även om han förstår att det är ett högt tryck inom kommunerna är det viktigt att ändå prioritera arbetet att identifiera sjukskrivna med försörjningsstöd som kan vara i behov av rehabilitering:

– Vi har kommit överens om att vi ska göra något för nollplacerade som jag skulle vilja säga är en av de mest utsatta grupperna i Sverige. De lever under mycket knappa förhållanden och får samtidigt inte samhällets stöd att komma till egen försörjning, säger Leif Klingensjö.

Ungefär 400 000 personer får någon gång under ett år ekonomiskt bistånd från kommunerna. Av dem är 20 000 personer sjukskrivna, men har inte rätt att få sjukpenning eftersom de saknar sjukpenninggrundande inkomst. Gruppen har under de senaste åren ökat med 17 procent.

– Det påverkar dem inte bara ekonomiskt, lägsta sjukpenningen ligger på cirka 9 100, medan försörjningsstödet för ensamstående är 4 000 kronor, de har också väldigt små möjligheter att själv kunna komma tillbaka, säger Leif Klingensjö.

Den 22 januari 2018 sände SKL webbseminariet ”Vägen till ett värdigt liv för nollplacerade”. I programmet presenterades effektiva metoder för att arbeta med personer utan sjukpenninggrundande inkomst. Programmet går att titta på i efterhand.

– Finsam har varit och är en oerhört viktig part i det här arbetet! ”Halmstadsmodellen” uppstod ur samarbetsprojektet ”På rätt väg” som pågick mellan 2012 och 2014 där samordningsförbundet i Halland spelade en viktig roll i arbetet, säger Leif Klingensjö.

Webbsändningen väckte positiva reaktioner, under dagen var 300 uppkopplade och cirka 450 personer har tittat i efterhand, berättar Leif Klingensjö.

– Nu kommer vi att arbeta vidare och göra en utvärdering av vad både den enskilde individen och samhället tjänar på att arbeta med den här gruppen och vi kommer också skildra fem goda exempel på SKLs webbplats.

Länk till webbseminariet:

https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html


Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).