Har du koll på GDPR?

Actions
Loading...

Nyheter

2018-05-23

Har du koll på GDPR?

Den 25 maj införs EUs nya dataskyddsförordning GDPR, som ersätter tidigare personuppgiftslagstiftning. Lagstiftningen skärper kraven på hur data får användas och sparas, även inom Finsam.
 

GDPR står för General Data Protection Regulation. Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater och dels öka medborgarnas integritetsskydd. För alla som hanterar personuppgifter innebär den nya lagstiftningen en del nytt att tänka på. För om man bryter mot reglerna riskerar man att få betala höga bötesbelopp. 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, personnummer, foto eller kontaktuppgifter.

GDPR liknar tidigare personuppgiftslagstiftning i mycket, men några saker är viktiga att ha med sig. Framför allt gäller det att ha koll på informationen. Varför har ni precis de här uppgifterna, hur samlas de in och vem har tillgång till dem? Hur länge kommer uppgifterna att sparas?

Den som hanterar personuppgifter (personuppgiftsansvarige) måste kunna visa att förordningen följs. Det går inte heller att lägga över ansvaret på någon annan, om man t ex anlitar en extern aktör behöver man ha ett skriftligt avtal med det sk personuppgiftsbiträdet.

Ett annat allmänt tips är försöka minimera de uppgifter man har. Gör en rejäl vårstädning! Ta bort allt som inte är aktuellt. I tidigare personuppgiftslagstiftning fanns en missbruksregel som gjorde det möjligt att hantera personuppgifter i ostrukturerad form i t ex en artikel, den regeln försvinner.

Under våren har det kommit en del frågor till Finsambrevlådan som vi med stöd av en jurist försökt besvara, du hittar materialet här:

Råd och stöd

Mer att läsa

På Datainspektionens webbplats finns bra information om den nya lagstiftningen, se

datainspektionen.se

Se t ex vad som gäller för att t ex publicera bilder.

SKL har tagit fram bra information om GDPR

skl.se

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).