Uppskattad ledarskapsutbildning

Actions
Loading...

Nyheter

2016-09-28

Uppskattad ledarskapsutbildning

I juni i år avslutades en nio månader lång ledarskapsutbildning för förbundschefer. Vi har träffat två förbundschefer som gav utbildningen högt betyg.
 

I oktober förra året gick startskottet för ett utbildningsprogram som riktade sig till förbundschefer. Vid ett tiotal tillfällen har förbundschefer, eller motsvarande, från hela landet träffats för att lära sig tekniker och metoder för att utveckla sitt ledarskap. Grunden lades i att deltagarna skulle förstå sina egna drivkrafter och beteenden, styrkor och svagheter. Deltagarna fick även en grundkurs i Försvarshögskolans koncept i Utvecklande ledarskap och en av dagarna ägnades åt juridiska frågor.

Syftet med utbildningen är att varje deltagare bland annat ska få ökad förståelse för den juridiska kontext man verkar inom, ledarskap i allmänhet och sin ledarroll i synnerhet, sitt beteende och hur det påverkar andra och hur man kommunicerar effektivt.

Nationella rådet anordnade utbildningen i samverkan med Göteborgs kommunalförbund (GR) och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA. En utbildningsomgång med positiva erfarenheter hade då redan genomförts av förbundschefer eller med motsvarande arbetsuppgifter i samordningsförbund i Västra Götaland.
Bild Malin Nyman

Malin Nymann

Malin Nymann, förbundschef för Samordningsförbundet Östra Skaraborg, är en av de ca 20 deltagare som gick utbildningsprogrammet. Hon är väldigt nöjd med hela utbildningen och tycker att det varit väldigt värdefullt att få kunskap om sin egen personliga profil. Vilka drivkrafter hon har, och vilka styrkor och svagheter. Kopplat på det så har deltagarna fått verktyg som kan användas i ledarskapets olika delar och det tycker Malin är väldigt bra. Peter Johansson, förbundschef för Samordningsförbundet i Östra Östergötland, instämmer med Malins reflektioner. Han tycker att det som han fått till sig i utbildningen har varit mycket utvecklande och intressant, men han önskar att utbildningsledarna från början hade haft en större inblick inom vilken kontext ett samordningsförbund och en förbundschef verkar i. Han menar att ledarskapet för en förbundschef ser lite annorlunda ut än ett traditionellt ledarskap i en organisation och han hade önskat sig ännu fler verktyg att kunna använda sig av. Ett exempel är hur man kan möta representanter från de olika parterna eller hur man kan jobba med grupper för att nå samsyn.

Både Malin och Peter tycker att utbildningsledarna varit helt pedagogiska, kunniga och inspirerande. Och gruppen som de gått utbildningen tillsammans med var en härlig blandning av förbundsrepresentanter från hela landet. De har haft många givande diskussioner och erfarenhetsutbyten under resans gång.
BIld Peter Johansson
Peter Johansson

Malin var helt ny som förbundschef när hon anmälde sig till utbildningen. – Att vara helt ny i rollen som förbundschef med allt vad det innebär, och dessutom gå ett ledarskapsprogram som kräver mycket engagemang var inte alltid så lyckat. Jag skulle vilja uppmuntra nytillträdda förbundschefer att avvakta ett år, tills man är tryggare i rollen som förbundschef, säger Malin Nymann.

Under utbildningens gång har det varit lärarledda tillfällen varvat med hemarbete. Stundtals har det varit väldigt intensiva dagar med mycket nya lärdomar, både om sig själv och om ledarskapsteorier och metoder att använda i sitt ledarskap. - En mycket gedigen och omfattande utbildning som jag gärna rekommenderar fler att gå, avslutar Peter Johansson.  

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).