Ökade medel till Finsam

Actions
Loading...

Nyheter

2015-09-23

Ökade medel till Finsam

Budgetpropositionen för 2016 innehåller förslag om ökade medel till den finansiella samordningen genom samordningsförbund.
 

För att fler samordningsförbund ska kunna bildas och för att förstärka rehabiliteringsinsatserna för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning föreslår regeringen att medlen till den finansiella samordningen genom samordningsförbund från och med 2016 ökar med 59 mkr. Det innebär att regeringen till fullo bifaller Försäkringskassans äskande om ökad statlig ram vilket övriga parter i Nationella rådet ställt sig bakom.

Försäkringskassan arbetar nu med beräkningar utifrån den ökade statliga ramen, förbundens prognoser om eget kapital vid utgången av 2015 samt de uppgifter som föreligger om nya förbund/kommuner 2016.

Besked om möjlig statlig medelstilldelning kommer att kommuniceras med förbunden inom kort.

Länk  till budgetpropositionen

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).