Vägledning om arbetsintegrerande sociala företag

Actions
Loading...

Nyheter

2016-05-03

Vägledning om arbetsintegrerande sociala företag

Utredningen om samordningsförbundens möjligheter att utveckla och stödja myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag är klar.
 

Efter önskemål från samordningsförbund, har Nationella rådet utrett vad som är möjligt i relationen mellan samordningsförbund och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Utredningen har utmynnat i en vägledning som Nationella rådet, 2016-04-28, har beslutat om.

Vägledning Finsam och ASF

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag och definition finns på 
www.sofisam.se

Bakgrund

På flera håll i landet finansierar samordningsförbund insatser kopplade till ASF. Syftet är att öka möjligheten till inkludering för FINSAMs målgrupp som är i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning.

2015 uppmärksammade Nationella rådet behovet av att tydliggöra under vilka förutsättningar samordningsförbund kan finansiera insatser kopplade till ASF. En arbetsgrupp bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Samordningsförbundet Östra Södertörn fick i uppdrag att klargöra förutsättningarna. Under arbetets gång har jurister hos samverkansparterna bistått arbetsgruppen med juridiskt stöd. Därutöver har en referensgrupp bestående av Samordningsförbundet Halland, Samordningsförbundet Sjuhärad, Samordningsförbundet Gävleborg och Samordningsförbundet Väst varit behjälplig i arbetet.

Vägledningen vänder sig till samordningsförbund och de samverkande parterna. Dokumentet är tänkt att fungera i såväl stödjande, tydliggörande som stimulerande syfte.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).