Enkät till kommuner som inte ingår i ett samordningsförbund

Actions
Loading...

Nyheter

2016-03-04

Enkät till kommuner som inte ingår i ett samordningsförbund

Den 2 mars skickade Nationella rådet ut en enkät till de kommuner som inte är med i ett samordningsförbund.
 

I den strategi som Nationella rådet har antagit ingår att verka för att alla kommuner och landsting i Sverige ska ingå i samordningsförbund. Syftet med enkäten är att få en bättre bild av de kommuner som inte ingår i samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet.

Följande frågeområden finns i enkäten:

  • Vilken kännedom finns om finansiell samordning?
  • Har det förts diskussioner att starta ett förbund på tjänstemannanivå och/eller politisk nivå?
  • Vill kommunen ha mer information om finansiell samordning och på vilket sätt?

Svaren kommer att ligga till grund för de insatser som Nationella rådet kommer att arbeta med framöver. Resultatet av enkäten kommer att presenteras på Finsam.se och skickas till de kommuner som har besvarat enkäten.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).