Sverige tillsammans

Actions
Loading...

Nyheter

2016-01-29

Sverige tillsammans

Regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering.
 

I början av 2016 arrangerar länsstyrelserna sjutton regionala konferenser över hela Sverige, från Malmö till Luleå. Alla kommuner och landsting bjuds in med syftet att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering i ett långsiktigt perspektiv.
 

Konferenserna samlar representanter från kommuner, landsting och berörda myndigheter för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Syftet är att samlat presentera vilka resurser som finns i form av ersättningssystem, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. Och inte minst, att sprida goda exempel från regionerna. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter och att tänka framåt.

För mer information, se; www.regeringen.se/sverigetillsammans

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).