Enkät om Finsams framtida roll

Actions
Loading...

Nyheter

2016-03-18

Enkät om Finsams framtida roll

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erhållit medel till ett förberedande projekt inom Europeiska socialfonden.

Syftet är att ge underlag för en strategisk diskussion om hur den finansiella samordningens roll i framtidens välfärd kan utvecklas samt ge underlag till ett eventuellt framtida genomförandeprojekt.

För att ge alla samordningsförbund en möjlighet att framföra sina synpunkter genomförs en enkätundersökning. Enkäten sänds till ordförande, vice ordförande och förbundschef/motsvarande i landets samtliga 80 samordningsförbund under senare delen av mars.

Svaren  är ett betydelsefullt bidrag när det gäller att tydliggöra de viktigaste framtidsfrågorna för Finsam och möjliggöra ett framtida genomförandeprojekt.

Projektplan - förstudie FINSAM

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).