Rekordmånga kom till årets Finsamkonferens

Actions
Loading...

Nyheter

2019-04-04

Rekordmånga kom till årets Finsamkonferens

Finsamkonferensen lockade 740 personer till Folkets hus i Stockholm. Moderator Johan Quist, forskare vid Karlstads universitet, höll samman ett spännande program med nordiskt tema.
 

Först ut var Lidija Kolouh-Söderlund från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
I sin tidigare roll som projektledare för Nordens välfärdscenter har hon sett hur ungas självupplevda hälsa har försämrades de senaste åren.

Att ”faktiskt våga prata med ungdomarna om hur de mår” är en viktig framgångsfaktor menar hon:

– I Finland har man infört ”hälsokunskap” som ett obligatoriskt ämne i skolan. Det ger både kunskap om hur man kan göra för att må psykiskt och fysiskt bättre, men hjälper också ungdomarna att skilja på ”vanlig” oro från ångest som de behöver hjälp att hantera.

Ohälsa så in i Norden

En välfungerande sjukskrivningsprocess

Nästa talare Mandus Frykman är sedan ett år tillbaka nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess som ser till ”hela kedjan i sjukskringinsprocessen” och ska främja samverkan mellan dess aktörer.

– Aktörerna i sjukskrivningsprocessen arbetar väldigt sektoriserat idag, ingen tar därför ansvar för vilka effekter förändringar inom den egna organisationen får för de andra aktörerna. Det gör det också svårt för individerna att förutse vilket stöd de kan få, säger Mandus Frykman.

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess


Vilka indikatorer leder till arbete?

Charlotte Liebak Hansen, forskningschef för BIP-projektet i Danmark som omfattade 4000 arbetslösa, försökte klargöra vilka indikatorer som har störst effekt för att individer ska få arbete.

– Största effekten får man genom en kombination av flera insatser, t ex inom hälsa, utbildning och arbete.

Kompetensen hos den som arbetar med individerna har också stor betydelse, att det är en person som tror på individen så de själva ser sina förmågor är viktigt. Samtidigt visar studien också på vikten av ha samma kontaktperson under en längre tid, att byta handläggare får ofta en negativ effekt, konstaterade Liebak Hansen.

BIP-projektet

Dagen avslutades av Emmanuel Ezra, kirurg och föreläsare, som beskrev något så svårt som vad som krävs för att få goda möten med andra människor. Att det alltid börjar med att förstå sin egen del av mötet.

Samordningsförbundens arbete har effekt

Den andra dagen inleddes av Ann-Christin Jans och Fredrik Johansson Tormod från ISF som berättade om resultatet från sina två delrapporter kring samordningsförbundens organisation. Båda var både imponerade av den kompetens som finns i förbunden och hur alla ställt upp för att få till en bra utvärdering.

– Det är framförallt viktigt inför den tredje och sista rapporten som är en effektutvärdering av samordningsförbundens insatser för individer som kommer i december 2020.

Utvärderingen av samordningsförbunden del I

Rapporterna visar att samordningsförbunden har effekt, det finns skillnader mellan kommuner som ingår i samordningsförbund jämfört med de som inte gör det. Samtidigt kan förändringar från de olika parterna påverka samordningsförbundens arbete.

Att det går att mobilisera människor till arbete berättade projektchef Annika Falk från Mia-projektet om. Projektet som pågår under 2017-2019 ska stödja 2500 människor i 12 kommuner inom Stockholms län.

Mia-projektet, människors behov av stöd

Passet avslutades med att förbundschefen för Samordningsförbundet Östra Södertörn, Ritva Widgren avtackades inför att hon skulle gå i pension. Ny förbundschef blir Anna Lexelius som kommer närmast från Tillitsdelegationen.

Under båda dagarna hade deltagarna möjlighet att välja att gå på tolv olika seminarier.

Eftermiddagen inleddes med sång från funkisfestivalen där Jonny Nilsson och Magda Westin satte fart på publiken efter lunchen.


Finlands försök med basinkomst

Finland testade under två år att låta två tusen slumpvis utvalda långtidsarbetslösa istället för arbetslöshetsersättning få en basinkomst på 530 euro. Tanken var att skapa en större flexibilitet på arbetsmarknaden.

– Vi har inte sett några signifikanta skillnader i deltagarnas sysselsättningsgrad under 2017, säger Olli Kangas som var forskningsledare för försöket.

Däremot vill han inte säga att det var ett misslyckande. Många av deltagarna vittnade om mindre stress och framtidstro.

Basinkomstexperimentet i Finland 2017–2018

I Norge finns det lyckade projektet ”Mann i helse” eller ”killar i vården” som projektets upphovsman Frode Rønsbergn tillsammans med Eli Sogn Iversen snabbt döpte ett eventuellt svenskt projekt till. Arbetslösa män fick vårdutbildning, det har lett till att 92 procent numera har stadigvarande jobb inom vården.

Menn i helse

Konferensen avslutades av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Samordningsförbund, jag tror så mycket på er! Ni är det bästa exemplet på hängrännor som finns! Ert hela syfte är att se till så att samverkan fungerar där det är som viktigast, men kanske också som svårast.

Nationella rådets ordförande, Martin Jonasson tillkännagav till sist att nästa konferens blir i Halmstad!

Läs mer: 

ISF:s två delrapporter kring samordningsförbundens verksamhet

Svar på ISF:s rapport första delprojekt från Försäkringskassan

Bildspel från valbara seminarier

Dag 1

Insatskatalogen

Unik samverkan för unga vuxna

Hälsoskola för nyanlända, från idé till permanent verksamhet

Goda råd till samordningsförbundets styrelse

Agenda för integration – nuläge och framtidsspaning inom området integration

På lika villkor mot arbete. Hur arbetar ASF företag för att bryta traditionella könsmönster?

Dag 2

Behov av efterstöd vid anställning och studier

Nationell mätning av indikatorer för samordningsförbund

Lokal behovsanalys – ett verktyg att använda i den lokala samverkan

Flickor och unga kvinnor med ADHD och autism

Segregationens utmaningar

Framgångsfaktorer och utmaningar i länsgemensamma samverkansprojekt

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).