Åtgärder för att förstärkta stödet till långtidssjukskrivna

Actions
Loading...

Nyheter

2018-05-25

Åtgärder för att förstärkta stödet till långtidssjukskrivna

Den 18 maj lämnade Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan en återrapport till regeringen där myndigheterna redovisade sitt gemensamma uppdrag i regleringsbreven för 2017.
 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Återrapport enligt RB 2017

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).