Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Actions
Loading...

Nyheter

2016-06-02

Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Försäkringskassan har publicerat en rapport som visar att unga som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.
 

Studien följer en grupp unga med aktivitetsersättning som deltagit i insatser som finansierats av samordningsförbunden över tid. Slutsatsen är att de individer som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden deltar i fler insatser och befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.

- Det är första gången vi kunnat kombinera uppgifter från det sektorsövergripande systemet SUS med uppgifter från Försäkringskassans register för att göra denna typ av analys. Det har gett oss möjligheter att på individnivå följa utvecklingen för ett urval av de individer med aktivitetsersättning som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden, säger Christina Olsson Bohlin, på Försäkringskassans avdelning för Analys och Prognos, och en av författarna bakom rapporten.

Deltagarnas utveckling har jämförts med motsvarande utveckling för unga med aktivitetsersättning som inte deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden.

För många i den undersökta gruppen är avståndet till arbetsmarknaden stort. Dessutom är uppföljningstiden, två år efter insats, förhållandevis kort.

– Återgång i arbete är ett för trubbigt mått. Syftet med insatserna är i många fall att skapa förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden. Det är en process som ofta tar tid och består av insatser i flera led.

Därför har flera utfallsmått används i uppföljningen; inkomst av tjänst, studiemedel från CSN, inskrivning hos Arbetsförmedlingen, deltagande i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Det går att välja att vara anonym i SUS och då går det inte att följa upp den personens utveckling.

– Om de som väljer att vara anonyma står längre från arbetsmarknaden än de övriga så kan det innebära att resultaten överskattar effekten av samordningsförbundens insatser för gruppen med aktivitetsersättning.  

Läs hela rapporten här:

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).