Finsam nyheter och kalendarium 2014-06-16T09:46:14Z http://www.finsam.se/ IBM Web Content Management Fördjupad samverkan mot överskuldsättning http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/fordjupad-samverkan-mot-overskuldsattning 2019-03-25T16:09:02Z 2019-03-25T16:05:50Z Nu kan du anmäla dig till den kostnadsfria konferensen ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” den 16 maj i Stockholm.

]]>
Finsam.se
SUS – ett verktyg för uppföljning http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/se-filmen-sus-ett-verktyg-for-uppfoljning 2019-03-25T16:11:40Z 2019-03-25T12:00:01Z Sedan några år tillbaka arbetar Marie Hermansson som nationellt processtöd i SUS*.

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning i Kalmar http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-i-kalmar 2019-03-04T11:36:33Z 2019-03-04T00:00:00Z
Utbildningen sker i Kalmar den 15 april 2019
Läs programmet för Introduktionsutbildningen samt gör din anmälan här:

Introduktionsutbildning i Kalmar

]]>
Finsam.se
Ingen ska falla mellan stolarna i Mia-projektet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/ingen-ska-falla-mellan-stolarna-i-mia-projektet 2019-02-27T10:13:23Z 2019-02-27T00:00:00Z Mia-projektet arbetar med de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett samordnat stöd.

]]>
Finsam.se
Samverkan mellan myndigheter för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samverkan-mellan-myndigheter-upptackt-vald-i-nara-relationer 2019-02-26T14:25:45Z 2019-02-26T13:48:10Z Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en gemensam plan.

]]>
Finsam.se
Ny representant från Socialstyrelsen http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/ny-representant-fran-socialstyrelsen 2019-02-26T11:35:14Z 2019-02-26T11:22:21Z Utredaren Samira Aqil är ny representant från Socialstyrelsen i Nationella rådets arbetsgrupp sedan slutet av förra året.

]]>
Finsam.se
Samordningsförbunden nådde fler deltagare i fjol http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samordningsforbunden-nadde-fler-deltagare-i-fjol 2019-02-28T11:13:08Z 2019-02-26T10:10:23Z Nyligen lämnade Försäkringskassan in 2018 års återrapportering till regeringen om uppföljning av samordningsförbundens insatser.

]]>
Finsam.se
Webbinarium - Öppna jämförelser folkhälsa http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/webbinarium-oppna-jamforelser-folkhalsa 2019-02-12T09:29:28Z 2019-02-12T00:00:00Z Välkommen till ett webbinarium om rapporten för Öppna jämförelser folkhälsa, som publiceras 6 februari.

]]>
Finsam.se
Hästar som rehabilitering http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/hastar-som-rehabilitering 2019-01-10T15:29:41Z 2019-01-10T15:29:40Z Ystads Allehanda skriver om projektet SPIRA som använder olika former av rehabilitering av långtidssjukskrivna.

]]>
Finsam.se
Nationella rådets Introduktionsutbildning i Lund http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introutbildning-lund 2019-01-08T10:32:08Z 2019-01-08T10:32:06Z Introduktionsutbildningen vänder sig främst till dig som är ny förbundschef eller styrelseledamot. I mån av plats välkomnar vi även dig som har en annan roll och som vill stärka dina kunskaper om att vara verksam i ett samordningsförbund.

När

Fredagen den 8 februari 2019. Anmälningslänk: Lund 8 februari 2019

Var

Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, i Lund. Lokal Diamanten.

Har du frågor

Information om utbildningen

Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20, mail: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Praktiska frågor

Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18, mail: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe! Lunch intas på egen hand.

Välkommen till Nationella rådets Introduktionsutbildning

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning i Värnamo http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-i-varnamo 2019-03-04T11:37:59Z 2018-12-21T00:00:00Z Utbildningen sker i Värnamo den 11 april 2019.

Välkommen till

Nationella rådets Introduktionsutbildning

]]>
Finsam.se
Länk till webbseminarium om arbetsmiljö och säkerhet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/lank-till-webbseminarium-om-arbetsmiljo-och-sakerhet 2018-12-20T17:00:22Z 2018-12-17T16:48:39Z För dig som inte hade möjlighet att se webbseminariet om arbetsmiljö och säkerhet live finns nu möjligheten att se den i efterhand.

]]>
Finsam.se
Unikt Finsamprojekt kartlägger Tramadolmissbruk i Malmö http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/unikt-finsamprojekt-kartlagger-tramadolmissbruk-i-malmo 2018-12-13T13:33:08Z 2018-12-13T13:21:01Z Det har blivit allt vanligare att ungdomar missbrukar läkemedlet Tramadol. –Tramadolprojektet vill bidra med mer kunskap, säger Maria Almazidou.

]]>
Finsam.se
Lång tid för unga att få stöd att få jobb efter gymnasiet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/lang-tid-for-unga-att-fa-stod-att-fa-jobb-efter-gymnasiet 2018-12-13T14:18:17Z 2018-12-13T12:04:02Z – Skolan har kunskapen om eleven, men det behöver skapas bättre övergångar till stödet, säger Anna Ingemansson, samverkanskoordinator i Göteborg.

]]>
Finsam.se
Projektet Porten träffar EU-kommissionen http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/projektet-porten-traffar-eu-kommissionen 2018-12-12T15:38:12Z 2018-12-12T15:36:55Z Projektet Porten från samordningsförbundet Samspelet i Värmland är inbjuden att träffa EU-kommissionen när de gästar Sverige i slutet av januari.

]]>
Finsam.se
Hallå där Cindy, samordnare för Finsamkonferensen… http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/halla-dar-cindy-samordnare-for-insamkonferensen 2018-12-13T16:42:08Z 2018-12-12T10:40:49Z Finsam så in i Norden, det är namnet på årets Finsamkonferens som äger rum i Stockholm 26-27 mars.

]]>
Finsam.se
Stort intresse för Finsam på Socionomdagarna http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/stort-intresse-for-finsam-pa-socionomdagarna 2018-12-12T10:05:46Z 2018-12-11T17:53:36Z Finsam var ett av de ämnen som diskuterades på årets Socionomdagar den 21-22 november på Stockholmsmässan.

]]>
Finsam.se
Samarbete ger bättre stöd till individen http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samarbete-ger-battre-stod-till-individen 2018-12-11T17:36:04Z 2018-12-11T16:32:09Z Anna Warén i Jönköping, beskrev nyligen på Försäkringskassans intranät Fia hur det är att arbeta i en insats finansierad av samordningsförbund.

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning 2019-06-11 http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-20190611 2018-11-12T15:35:35Z 2018-11-12T15:35:34Z Välkommen till Introduktionsutbildningen den 11 juni 2019, kl 10.00 – 16.30.

Läs programmet för Introduktionsutbildning samt gör din anmälan

Var

Vi är på Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm Fika serveras från 09.30

Vägbeskrivning

Saturnus Konferens Slussen ligger ca 200 meter från T-banestationen Slussen. Gå ut från T-banan via Utgång Södermalmstorg. Ta sedan till vänster och gå upp för den stenlagda backen. Korsa Götgatan och följ cykel/gångvägen Peter Myndes Backe rakt fram till Saturnus Konferens.

Har du frågor?

Information om utbildningen:

Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20

magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Praktiska frågor:

Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18

cindy.marttiin@forsakringskassan.se


]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning 8 maj 2019 http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-20180507 2018-11-12T15:32:21Z 2018-11-12T15:18:12Z Välkommen till Introduktionsutbildningen den 8 maj 2019, kl 10.00 – 16.30.

Läs programmet för Introduktionsutbildning samt gör din anmälan

Var

Vi är på Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm Fika serveras från 09.30

Vägbeskrivning

Saturnus Konferens Slussen ligger ca 200 meter från T-banestationen Slussen. Gå ut från T-banan via Utgång Södermalmstorg. Ta sedan till vänster och gå upp för den stenlagda backen. Korsa Götgatan och följ cykel/gångvägen Peter Myndes Backe rakt fram till Saturnus Konferens.

Har du frågor?

Information om utbildningen:

Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20

magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Praktiska frågor:

Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18

cindy.marttiin@forsakringskassan.se

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning 7 maj 2019 http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/iationella-radets-introduktionsutbildning 2018-11-12T14:17:16Z 2018-11-12T13:18:32Z Välkommen till Introduktionsutbildningen den 7 maj 2019, kl 10.00 – 16.30.

Läs programmet för Introduktionsutbildning samt gör din anmälan

Var

Vi är på Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm Fika serveras från 09.30

Vägbeskrivning

Saturnus Konferens Slussen ligger ca 200 meter från T-banestationen Slussen. Gå ut från T-banan via Utgång Södermalmstorg. Ta sedan till vänster och gå upp för den stenlagda backen. Korsa Götgatan och följ cykel/gångvägen Peter Myndes Backe rakt fram till Saturnus Konferens.

Har du frågor?

Information om utbildningen:

Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20

magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Praktiska frågor:

Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18

cindy.marttiin@forsakringskassan.se

]]>
Finsam.se
Nya utbildningsdatum 2019! http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/nya-utbildningsdatum 2018-11-12T15:51:51Z 2018-11-12T00:00:00Z Nu finns det nya tillfällen för Introduktionsutbildningen och Fördjupningsutbildningen – din roll som förbundschef.

]]>
Finsam.se
Sydöstra Skånes Samordningsförbund finansierar en Mariamottagning http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/sydostra-skanes-samordningsforbund-finansierar-en-mariamottagning 2018-11-05T13:11:50Z 2018-11-05T13:03:03Z Tankarna på en Mariamottagning för barn och unga med missbruksproblematik har funnits länge.

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Fördjupningsutbildning 5 februari och 9 april 2019 http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-fordjupningsutbildning-5-februari-och-9-april-2019 2018-11-05T11:48:42Z 2018-11-05T00:00:00Z Nationella Rådets Fördjupningsutbildning

Utbildningen sker den 5 februari och 9 april 2019.

Du hittar mer information och anmälningslänk här,

Välkommen till

Nationella rådets fördjupningsutbildning

]]>
Finsam.se
Nu kan du anmäla dig till Webbseminariet om arbetsmiljö och säkerhet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/webinarium-boka-in-den-10-december 2018-11-19T14:46:40Z 2018-10-30T10:45:03Z Nationella rådet har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona tagit fram ett material kring arbetsmiljö och säkerhet.

]]>
Finsam.se