Finsam nyheter och kalendarium 2014-06-16T09:46:14Z http://www.finsam.se/ IBM Web Content Management Ingen ökning av insatser riktade till prioriterade behovsgrupper http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/ingen-okning-av-insatser-riktade-till-prioriterade-behovsgrupper 2019-05-24T10:56:36Z 2019-05-23T15:41:13Z Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens senaste återrapport till regeringen visar att insatserna till de prioriterade grupperna minskade under 2018 jämfört med 2017.

]]>
Finsam.se
Stort intresse för Finsam bland allmänläkare http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/stort-intresse-for-finsam-bland-allmanlakare 2019-05-16T14:44:11Z 2019-05-16T14:19:03Z Nationella rådet deltog för första gången på Svensk Allmänmedicinsk kongress som i år gick av stapeln i Borås 8-10 maj tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund.

]]>
Finsam.se
Hallå där Greta Henriksson http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/halla-dar-greta-henriksson 2019-05-03T11:10:14Z 2019-05-03T10:54:11Z Hur går det med Finsams medverkan i Almedalsveckan?

]]>
Finsam.se
Experimentet med basinkomst gav viktiga insikter http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/experimentet-med-basinkomst-gav-viktiga-insikter 2019-05-03T10:30:38Z 2019-05-03T10:26:44Z Det finländska försöket med basinkomst ledde inte till högre sysselsättningsgrad under första året. Däremot hade det andra positiva effekter berättar professor Olli Kangas vid Åbo universitet.

]]>
Finsam.se
Unikt norskt projekt lockar fler män till vården http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/unikt-norskt-projekt-lockar-fler-man-till-varden 2019-05-02T16:16:25Z 2019-05-02T16:03:11Z Menn i helse arbetar för att ge arbetslösa män utbildning och arbete inom vården. – 92 procent av deltagarna har nu arbete inom vården, säger projektledare Eli Sogn Iversen.

]]>
Finsam.se
Samordnade insatser ger störst effekt http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samordnade-insatser-ger-storst-effekt 2019-04-25T13:27:17Z 2019-04-25T09:35:25Z Under fyra år studerade BIP-projektet i Danmark vilka indikatorer som leder till arbete. – Bäst fungerar samordnade insatser, när en individ får parallella insatser ur ett helhetsperspektiv säger Charlotte Liebak Hansen, forskningschef.

]]>
Finsam.se
– Vi måste våga fråga om personers ekonomi http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/vi-maste-vaga-fraga-om-personers-ekonomi 2019-04-23T15:40:17Z 2019-04-23T11:34:50Z Allt fler personer får problem med sin ekonomi. Mest ökar gruppen unga mellan 18 och 34 år.

]]>
Finsam.se
Förbundschefsdagar i Stockholm http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/forbundschefsdagar-i-stockholm 2019-04-15T13:27:48Z 2019-04-15T00:00:00Z Förbundschefsdagar i Stockholm

Konferensen sker den 22-23 oktober 2019

Läs programmet för Nationella rådets förbundschefsdagar samt gör din anmälan här,

Välkommen till Nationella rådets förbundschefsdagar


]]>
Finsam.se
Rekordmånga kom till årets Finsamkonferens http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/rekordmanga-kom-till-arets-finsamkonferens 2019-05-02T13:18:09Z 2019-04-04T15:25:36Z Finsamkonferensen lockade 740 personer till Folkets hus i Stockholm. Moderator Johan Quist, forskare vid Karlstads universitet, höll samman ett spännande program med nordiskt tema.

]]>
Finsam.se
Fördjupad samverkan mot överskuldsättning http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/fordjupad-samverkan-mot-overskuldsattning 2019-03-25T16:09:02Z 2019-03-25T16:05:50Z Nu kan du anmäla dig till den kostnadsfria konferensen ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” den 16 maj i Stockholm.

]]>
Finsam.se
SUS – ett verktyg för uppföljning http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/se-filmen-sus-ett-verktyg-for-uppfoljning 2019-03-25T16:11:40Z 2019-03-25T12:00:01Z Sedan några år tillbaka arbetar Marie Hermansson som nationellt processtöd i SUS*.

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning i Kalmar http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-i-kalmar 2019-03-04T11:36:33Z 2019-03-04T00:00:00Z
Utbildningen sker i Kalmar den 15 april 2019
Läs programmet för Introduktionsutbildningen samt gör din anmälan här:

Introduktionsutbildning i Kalmar

]]>
Finsam.se
Ingen ska falla mellan stolarna i Mia-projektet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/ingen-ska-falla-mellan-stolarna-i-mia-projektet 2019-02-27T10:13:23Z 2019-02-27T00:00:00Z Mia-projektet arbetar med de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett samordnat stöd.

]]>
Finsam.se
Samverkan mellan myndigheter för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samverkan-mellan-myndigheter-upptackt-vald-i-nara-relationer 2019-02-26T14:25:45Z 2019-02-26T13:48:10Z Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en gemensam plan.

]]>
Finsam.se
Ny representant från Socialstyrelsen http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/ny-representant-fran-socialstyrelsen 2019-02-26T11:35:14Z 2019-02-26T11:22:21Z Utredaren Samira Aqil är ny representant från Socialstyrelsen i Nationella rådets arbetsgrupp sedan slutet av förra året.

]]>
Finsam.se
Samordningsförbunden nådde fler deltagare i fjol http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/samordningsforbunden-nadde-fler-deltagare-i-fjol 2019-02-28T11:13:08Z 2019-02-26T10:10:23Z Nyligen lämnade Försäkringskassan in 2018 års återrapportering till regeringen om uppföljning av samordningsförbundens insatser.

]]>
Finsam.se
Webbinarium - Öppna jämförelser folkhälsa http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/webbinarium-oppna-jamforelser-folkhalsa 2019-02-12T09:29:28Z 2019-02-12T00:00:00Z Välkommen till ett webbinarium om rapporten för Öppna jämförelser folkhälsa, som publiceras 6 februari.

]]>
Finsam.se
Hästar som rehabilitering http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/hastar-som-rehabilitering 2019-01-10T15:29:41Z 2019-01-10T15:29:40Z Ystads Allehanda skriver om projektet SPIRA som använder olika former av rehabilitering av långtidssjukskrivna.

]]>
Finsam.se
Nationella rådets Introduktionsutbildning i Lund http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introutbildning-lund 2019-01-08T10:32:08Z 2019-01-08T10:32:06Z Introduktionsutbildningen vänder sig främst till dig som är ny förbundschef eller styrelseledamot. I mån av plats välkomnar vi även dig som har en annan roll och som vill stärka dina kunskaper om att vara verksam i ett samordningsförbund.

När

Fredagen den 8 februari 2019. Anmälningslänk: Lund 8 februari 2019

Var

Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, i Lund. Lokal Diamanten.

Har du frågor

Information om utbildningen

Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20, mail: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Praktiska frågor

Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18, mail: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe! Lunch intas på egen hand.

Välkommen till Nationella rådets Introduktionsutbildning

]]>
Finsam.se
Nationella Rådets Introduktionsutbildning i Värnamo http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2qg7/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2q45/nationella-radets-introduktionsutbildning-i-varnamo 2019-03-04T11:37:59Z 2018-12-21T00:00:00Z Utbildningen sker i Värnamo den 11 april 2019.

Välkommen till

Nationella rådets Introduktionsutbildning

]]>
Finsam.se
Länk till webbseminarium om arbetsmiljö och säkerhet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/lank-till-webbseminarium-om-arbetsmiljo-och-sakerhet 2018-12-20T17:00:22Z 2018-12-17T16:48:39Z För dig som inte hade möjlighet att se webbseminariet om arbetsmiljö och säkerhet live finns nu möjligheten att se den i efterhand.

]]>
Finsam.se
Unikt Finsamprojekt kartlägger Tramadolmissbruk i Malmö http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/unikt-finsamprojekt-kartlagger-tramadolmissbruk-i-malmo 2018-12-13T13:33:08Z 2018-12-13T13:21:01Z Det har blivit allt vanligare att ungdomar missbrukar läkemedlet Tramadol. –Tramadolprojektet vill bidra med mer kunskap, säger Maria Almazidou.

]]>
Finsam.se
Lång tid för unga att få stöd att få jobb efter gymnasiet http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/lang-tid-for-unga-att-fa-stod-att-fa-jobb-efter-gymnasiet 2018-12-13T14:18:17Z 2018-12-13T12:04:02Z – Skolan har kunskapen om eleven, men det behöver skapas bättre övergångar till stödet, säger Anna Ingemansson, samverkanskoordinator i Göteborg.

]]>
Finsam.se
Projektet Porten träffar EU-kommissionen http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/projektet-porten-traffar-eu-kommissionen 2018-12-12T15:38:12Z 2018-12-12T15:36:55Z Projektet Porten från samordningsförbundet Samspelet i Värmland är inbjuden att träffa EU-kommissionen när de gästar Sverige i slutet av januari.

]]>
Finsam.se
Hallå där Cindy, samordnare för Finsamkonferensen… http://www.finsam.se/wps/poc/Finsam?urile=wcm%3Apath%3A/portal+site/z6_000000000000000000000000a0/z6_0242hb82jgb2e0ak65v8r53002/z6_0242hb82jgrpe0a44k6bnl2go2/halla-dar-cindy-samordnare-for-insamkonferensen 2018-12-13T16:42:08Z 2018-12-12T10:40:49Z Finsam så in i Norden, det är namnet på årets Finsamkonferens som äger rum i Stockholm 26-27 mars.

]]>
Finsam.se