Logotyp Finsam, finansiell samordning

Start

En grupp människor

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region samverkar finns det möjlighet att göra mer för människor som behöver insatser från flera parter samtidigt.

Nästan alla Sveriges kommuner ingår i ett samordningsförbund. Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner