Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Försörjningsmått

SCB har enligt beställning levererat försörjningsmåttet för 2023. Försörjningsmåttet för 2019-2023 publiceras i här utan någon bearbetning förutom urvalsfiltrering.

Försörjningsmått 2019-2023 Excel, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beställning av försörjningsmått

SCB ska i redovisningen beräkna ett försörjningsmått där följande offentliga utbetalningar ingår:

  • Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning
  • Aktivitetsersättning
  • Sjukersättning
  • A-kassa
  • Aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning
  • Etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Försörjningsstöd

De olika ersättningsformerna ska redovisas var för sig men även grupperas i följande tre grupper:

  • Ohälsa: Sjukpenning inkl. rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
  • Arbetsmarknadsstöd: A-kassa, aktivitetsstöd inkl. utvecklingsersättning samt etableringsersättning inkl. etableringstillägg och bostadsersättning
  • Ekonomiskt bistånd: Försörjningsstöd

Försörjningsmåttet ska avse alla individer i åldrarna 16-65 år. För de olika ersättningsformerna ska totalt utbetalt belopp och genomsnittlig utbetalning per individ redovisas i 1000-tals kronor. Även uppgift om antal invånare, 16‑65 år, ska redovisas.

Som ett kompletterande mått kommer även antal helårsekvivalenter redovisas.

Uppgifterna redovisas på en detaljerad geografisk nivå. Samtliga uppgifter redovisas för riket, efter län och efter kommun. Utöver detta kommer uppgifterna även redovisas efter stadsdel för Stockholm, Göteborg och Malmö och efter valdistrikt för övriga kommuner. För Göteborgs kommun kommer uppgifterna även redovisas för de fyra samordningsförbunden.

Den offentliga försörjningens omfattning

Studios Statisticon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner