Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Information med anledning av coronavirusen

Många har funderingar kring coronaviruset just nu. Nationella rådet följer det rådande läget och hänvisar i första hand till respektive parts information.

Vi planerar för Finsamkonferens 5-6 april 2022 som sker digitalt.

I övrigt hänvisar vi till respektive parts information:

Arbetsformedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du få mer information om coronavirusets följdverkningar

Uppdaterad information från alla myndigheter

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial om covid-19 på svenska och andra språk

Affisch om god handhygien för utskrift vid behov  Länk till annan webbplats.(Länk till Folkhälsomyndigheten, öppnas som ny sida)

Informationsmaterial på Folhälsomynighete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n (Länk till Folkhälsomyndigheten, öppnas som ny sida)

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd  Länk till annan webbplats.(Länk till Folkhälsomyndigheten, öppnas som ny sida)

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats. (länk, öppnas som ny sida)

Annonsmaterial från MSB Länk till annan webbplats. (länk, öppnas som ny sida)


Senast uppdaterad 2021-12-10

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner