Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finsam behöver bli mer känt!

Nu startar en informationssatsning för att göra samverkan genom samordningsförbund mer känt framförallt inom de samverkande organisationerna så att vi kan hjälpa fler människor som är behov av ett samordnat stöd.

Här nedan hittar du material som är fritt använda för samordningsförbund och medlemmarna. Syftet är att förklara vad samverkan genom samordningsförbund innebär och få igång en dialog om hur vi tillsammans kan stödja fler individer och använda insatser finansierade av samordningsförbund.

Dialogmaterial

Ladda ner denna presentation:

Finsam finansiell samordning Powerpoint, 7.2 MB.

Dialogmaterialet vänder sig till medlemmarna i ett samordningsförbund som ett enkelt sätt beskriver nyttan med samverkan genom samordningsförbund.

Materialet är indelat i tre delar som vardera tar cirka 20 minuter att genomföra.

  • Varför behövs samordningsförbund?
  • Hur samverkar vi i samordningsförbund
  • Vilka behöver ett samordnat stöd?

Du kan välja att gå igenom hela materialet eller varje del för sig. Varje del avslutas med dialogfrågor.

Film

Den här filmen beskriver på två minuter det viktigaste om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner samverkar i samordningsförbund.

Planera din kommunikation

Materialet kan anpassas efter de behov som finns hos dig. Ta en stund för att planera kommunikationen och fundera på:

  • Hur pass känt är finsam/samordningsförbund i din organisation? Vad vet de som du ska presentera materialet för redan?
  • Hur fungerar samverkan genom samordningsförbund hos er?

Fundera på vad du vill lyfta fram och anpassa presentationen till den den tid som du har.

Tanken är att detta material ska kunna användas under lång tid framöver – det är ingen tillfällig kampanj/informationsinsats. Materialet kommer att uppdateras löpande med ytterligare material.

Temafilmer

Här finns filmade intervjuer (samma som i dialogmaterialet) som beskriver nyttan med samordningsförbund.

Struktur för samverkan

Här berättar Maria Kinhamer, verksamhetsledare för Resursrådet (fyrpartssamverkan) och Lotta Palmebrink, verksamhetsledare vid Centrum för Arbete och Integration, Tyresö om fördelarna med en strukturerad form för samverkan genom samordningsförbund.

Bättre i min yrkesroll

Möt Patricia och David som beskriver hur de utvecklas i arbetet genom att samverka genom samordningsförbund.

Individen i centrum

Lina Ahlman, sjukgymnast från Tyresö Rehab, beskriver nyttan med samverkan inom finansiell samordning, för såväl individen, organisationen och samhället i stort.

Artiklar

Här beskriver deltagare i fyrpartsinsatsen Resursrådet i Samordningsförbundet Östra Södertörn nyttan med samverkan:


Arbetsförmedlingen:
”Vi utgår från individen och deras behov”

Försäkringskassan
"På det här sättet kan vi göra en samlad bedömning”

Kommun
"Samlat stöd runt individen"

Region
En fast struktur för samverkan

Deltagarberättelser

Sara: ”Nu ser jag en framtid trots sjukdomen”

Marie: ”Jag är på en helt annan plats i livet nu”

Mer information

Här finns en broschyr som du kan skriva ut som sammanfattar nyttan av att arbeta i samordningsförbund:

Tillsammans gör vi skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren i utskriftsversion Pdf, 406.2 kB, öppnas i nytt fönster.)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner