Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vi behöver bli mer kända!

Det har nu gått snart tjugo år sedan lagen om finansiell samordning av rehabilteringsinsatser kom. Nästan varje kommun i Sverige ingår i ett samordningsförbund tillsammans med regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringkassan lokalt. Ändå är det få som känner till vad vi gör. Nu startar en informationssatsning för att göra vårt arbete mer känt.

Genom att samverka i samordningsförbund kan vi hjälpa människor som behöver stöd från flera organisationer. De riskerar annars att hamna i rundgång mellan myndigheterna. Ändå är det få utanför de som idag arbetar med samverkan inom våra organisationer som känner till vad vi gör. Det behöver vi ändra på! Här hittar du material som är fritt använda inom organisationen.

Film

I den här filmen  beskriver vi hur parterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner samverkar i samordningsförbund.

Den finns också som textad version på YouTube Länk till annan webbplats.

Dialogmaterial

Här kan du ladda ner en presentation Powerpoint, 7.2 MB. (länk till powerpoint) som vänder sig till medlemmarna i ett samordningsförbund som ett enkelt sätt beskriver nyttan med samverkan genom samordningsförbund.

Planera din kommunikation

Materialet är indelat i tre delar som vardera tar cirka 20 minuter att genomföra. Du kan välja att gå igenom hela materialet eller varje del för sig. Varje del avslutas med frågor. Sammanfatta gärna det ni diskuterat och skicka det till ditt samordningsförbund. Du hittar kontaktuppgifter här Länk till annan webbplats..

Fler tips hittar du här (inte klar)
Undrar du över något? Här hittar du vanliga frågor och svar (Inte klar)

Temafilmer

Här finns filmade intervjuer (samma som i dialogmaterialet)

Struktur för samverkan (YouTube 1:53) Länk till annan webbplats.

Bättre i min yrkesroll (YouTube 1:52) Länk till annan webbplats.

Individen i centrum (YouTube 2:11) Länk till annan webbplats.

Artiklar

Här beskriver deltagare i fyrpartsinsatsen Resursrådet i Samordningsförbundet Östra Södertörn nyttan med samverkan:


Arbetsförmedlingen:
”Vi utgår från individen och deras behov”

Försäkringskassan
"På det här sätt kan vi göra en samlad bedömning”

Kommun
"Samlat stöd runt individen"

Region
En fast struktur för samverkan


Mer information

Här finns en broschyr Länk till annan webbplats. som du kan skriva ut som sammanfattar nyttan av att arbeta i samordningsförbund.Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner