Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finsam behöver bli mer känt!

Nästan varje kommun i Sverige ingår i ett samordningsförbund tillsammans med regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringkassan lokalt. Ändå är det få som känner till arbetet. Nu startar en informationssatsning för att göra arbetet mer känt framförallt inom de samverkande organisationerna så att vi kan hjälpa fler människor som är behov av ett samordnat stöd.

Under senare år har det blivit svårare att bemanna de insatser som görs inom samordningsförbunden med medarbetare från de samverkande parterna. Det gör att vi inte har kunnat hjälpa lika många individer som har sammansatta behov och som annars lätt hamnar i en rundgång mellan myndigheterna.

Här nedan hittar du material som är fritt använda inom organisationen. Syftet är att förklara vad ett samordningsförbund gör men också få igång en dialog om hur vi tillsammans kan hjälpa fler och använda oss av samordningsförbunden.

Dialogmaterial

Här kan du ladda ner en presentation Powerpoint, 7.2 MB. (länk till powerpoint) som vänder sig till medlemmarna i ett samordningsförbund som ett enkelt sätt beskriver nyttan med samverkan genom samordningsförbund.

Materialet är indelat i tre delar som vardera tar cirka 20 minuter att genomföra.

  • Varför behövs samordningsförbund?
  • Hur samverkar vi i samordningsförbund
  • Vilka behöver ett samordnat stöd?

Du kan välja att gå igenom hela materialet eller varje del för sig. Varje del avslutas med dialogfrågor.


Film

Den här filmen beskriver på två minuter det viktigaste om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner samverkar i samordningsförbund.

Den finns också som textad version på YouTube Länk till annan webbplats.

Planera din kommunikation

Materialet kan anpassas efter de behov som finns hos dig. Ta en stund för att planera kommunikationen och fundera på:

  • Hur pass känt är finsam/samordningsförbund i din organisation? Vad vet de som du ska presentera materialet för redan?
  • Hur fungerar samverkan genom samordningsförbund hos er?

Fundera på vad du vill lyfta fram och anpassa presentationen till den den tid som du har.

  • Förslag på olika sätt att använda materialet (inte klart)
  • Frågor och svar (inte klart)

Tanken är att detta material ska kunna användas under lång tid framöver – det är ingen tillfällig kampanj/informationsinsats. Materialet kommer att uppdateras löpande med ytterligare material.


Temafilmer

Här finns filmade intervjuer (samma som i dialogmaterialet) som beskriver nyttan med samordningsförbund.

Struktur för samverkan (YouTube 1:53) Länk till annan webbplats.

Bättre i min yrkesroll (YouTube 1:52) Länk till annan webbplats.

Individen i centrum (YouTube 2:11) Länk till annan webbplats.

Artiklar

Här beskriver deltagare i fyrpartsinsatsen Resursrådet i Samordningsförbundet Östra Södertörn nyttan med samverkan:


Arbetsförmedlingen:
”Vi utgår från individen och deras behov”

Försäkringskassan
"På det här sättet kan vi göra en samlad bedömning”

Kommun
"Samlat stöd runt individen"

Region
En fast struktur för samverkan


Mer information

Här finns en broschyr Länk till annan webbplats. som du kan skriva ut som sammanfattar nyttan av att arbeta i samordningsförbund.Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner