Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vi behöver kraftsamla för en bättre psykisk hälsa

– Vi behöver kraftsamla kring psykisk ohälsa. Det finns redan mycket kunskap i samhället. Men var och en kan vi inte komma till rätta med problemen, säger Ing-Marie Wieslander, psykiatriker oh samordnare för psykisk hälsa på SKR.

(Artikel tidigare publicerad: 2020-02-26)


Under det senaste decenniet har den psykiska ohälsan utvecklats till något av en folksjukdom.

Ing-Marie Wieselgren menar att det till en stor del kan förklaras av den press som dagens samhälle innebär för hjärnan.

– Förr var det viktigt att vara fysiskt stark. I dagens kunskapssamhälle ska du istället vara mentalt stark för att kunna klara av alla de impulser som du får.

Wieselgren menar att det enda sättet att komma till rätta med problemen är att förändra samhället och skapa en större kunskap kring psykisk hälsa.

– Även om alla vill arbeta mer förebyggande, så växer köerna till psykiatrin. Vi måste stoppa inflödet och öka medvetenheten i samhället.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Under hösten 2019 var hon med och startade initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa där hon uppmanade alla som ville vara med att arbeta för ett friskare samhälle att komma till en första Kick-off i september.

Ett halvår senare finns det över 220 deltagare med i kraftsamlingen; myndigheter, arbetsgivare, vården, idrottsförbund och fackrörelse för att bara nämna några.

– Jag hade aldrig kunnat förutse att intresset skulle kunna bli så stort. Det som är så roligt är att det här är en bred satsning, alla är välkomna och man deltar utifrån sitt eget mandat och förutsättningar. Det tror jag är rätt unikt, att ingen bestämmer, utan att vi istället skapar en arena där vi delar med oss av goda idéer och hittar andra att arbeta vidare med. På det sättet tror jag också att vi kan skapa en hållbar rörelse, där det alltid finns någon som ”drar”.

Kraftsamling för psykisk hälsa kommer att framförallt att arbeta vidare inom tre områden.

– Vi måste förändra samhället och bygga ett arbets- och vardagsliv som svarar mot människors förmågor. Vi måste också rusta individerna så att de klarar att leva i ett hälsofrämjande digitalt liv. Sedan måste vi skapa skyddsnät genom hållbara insatser för de individer som behöver det.

Nya samarbetspartners

Höstens diskussioner har utvecklats till 20 arenor som kommer att starta under året. Nyligen hölls en ”julgransplundring” för att visa vad som kommer ske och ”para ihop” aktörer som kan arbeta med frågorna.

– Samordningsförbunden arbetar många gånger med de här frågorna, men lyckas inte alltid skala upp insatser som fungerar. Här tror jag att Kraftsamling för psykisk hälsa kan vara ett sätt att hitta andra samarbetspartner för att skapa hållbara lösningar, säger Ing-Marie Wieselgren.

Hon hoppas också på en bred uppslutning runt om i landet.

– Vi har tagit fram en hel del material som man kan använda om någon skulle vilja göra en lokal kraftsamling.

Kraftsamling för psykisk hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner