Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Information

Nationella rådet har en viktig roll i att stödja samordningsförbunden och ge vägledning i olika frågor.

I vänstermenyn finns olika stödmaterial.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner