Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kontakter

Här hittar du kontaktuppgifter till Nationella rådet och arbetsgruppen som utreder och bereder ärenden till Nationella rådet samt står för det operativa stödet till samordningsförbunden.

E-post till Nationella rådet


För frågor och vägledning av lokal karaktär eller i individärenden ber vi dig att kontakta någon av parterna lokalt, då Nationella rådet inte kan bistå i dessa frågor.

Nationella rådets brevlåda för e-post är:

finsam@forsakringskassan.se

Brevlådan bevakas av Försäkringskassan.

Nationella rådet

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i Nationella Rådet.

Försäkringskassan

Carina Hagelin Kjällman

Områdeschef

Telefon: 010-114 30 64

E-post: carina.hagelin-kjallman@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Emil Johansson

Enhetschef

Telefon: 010-488 85 57

E-post: emil.x.johansson@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Roy Melchert

Sektionschef

Telefon: 072-994 79 70

E-post: roy.melchert@skr.se

Socialstyrelsen

Magnus Wallinder

Enhetschef

Telefon: 075-247 41 88

E-post: magnus.wallinder@socialstyrelsen.se

Nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen arbetar med att förbereda frågor och underlag åt Nationella rådet.

Försäkringskassan

Cindy Marttiin

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 95 18

E-post: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Malin Lundblad

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 34 99

E-post: malin.lundblad@forsakringskassan.se

Helen Johansson

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 19 55

E-post: helen.a.johansson@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Eva Birkstam

Kvalificerad handläggare

Telefon: 010-486 13 88

E-post: eva.birkstam@arbetsformedlingen.se

Jenny Nordansjö

Kvalificerad handläggare

Telefon: 010-488 24 16

E-post: jenny.nordansjo@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Birgitta Olsson

Handläggare

Telefon: 08-452 76 16

E-post: birgitta.olsson@skr.se


Carina Cannertoft

Handläggare

Telefon: 08-452 77 56

E-post: carina.cannertoft@skr.se

Socialstyrelsen

Alinda Blomkvist

Utredare

Telefon: 075-247 30 61 0-25

E-post: alinda.blomkvist@socialstyrelsen.se

Lovisa Wiklund

Utredare

Telefon: 075-247 35 07

E-post: lovisa.wiklund@socialstyrelsen.se

Nationellt stöd

Marie Hermanson

Nationellt processtöd Uppföljning Finsam

Telefon:070-28 86 995

E-post:  marie.hermanson@alvokust.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner