Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kontakta Finsam

Här hittar du kontaktuppgifter till Nationella rådet och arbetsgruppen som förbereder underlag till Nationella rådet.

E-post till Nationella rådet

Nationella rådets officiella brevlåda för e-post är:

finsam@forsakringskassan.se

Brevlådan bevakas av Försäkringskassan.

Nationella rådet

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i Nationella Rådet.

Försäkringskassan

Michael Boman

Områdeschef

Telefon: 010-111 54 07

E-post: michael.boman@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Emil Johansson

Enhetschef

Telefon: 010-488 85 57

E-post: emil.x.johansson@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Roy Melchert

Sektionschef

Telefon: 072-994 79 70

E-post: roy.melchert@skr.se

Socialstyrelsen

Jenny Rehnman

Avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

Telefon: 075-247 37 88

E-post: jenny.rehnman@socialstyrelsen.se

Nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen arbetar med att förbereda frågor och underlag åt Nationella rådet.

Försäkringskassan

Cindy Marttiin

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 95 18

E-post: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Malin Lundblad

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 34 99

E-post: malin.lundblad@forsakringskassan.se

Anette Olson

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-114 42 47

E-post: anette.k.olsson@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Eva Birkstam

Kvalificerad handlägare

Telefon: 010-486 13 88

E-post: eva.birkstam@arbetsformedlingen.se

Charlotta Ahlström

Kvalificerad handläggare

Telefon: 010-486 01 08

E-post: charlotta.ahlstrom@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrica Runemar

Utredare

Telefon: 08-452 73 17

E-post: ulrica.runemar@skr.se

Emma Everitt

Handläggare

Telefon: 08-452 77 94

E-post: emma.everitt@skr.se

 

Carina Cannertoft

Handläggare

Telefon: 08-452 77 56

E-post: carina.cannertoft@skr.se

Socialstyrelsen

Samira Aqil

Utredare

Telefon: 075-247 34 92

E-post: samira.aqil@socialstyrelsen.se

Magnus Göransson

Utredare

Telefon:075-247 37 10

E-post:magnus.goransson@socialstyrelsen.se

Gemensamt stöd

Inger Landberg

Kommunikatör

Telefon: 010-111 87 11

E-post: inger.landberg@forsakringskassan.se

Nationellt stöd

Marie Hermanson

Nationellt processtöd SUS

Telefon:070-28 86 995

E-post:  marie.hermanson@alvokust.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner