Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kunskapsstöd

Utgiven av Nationella rådet

Utgiven av Nationella rådet

Välkommen till kunskapsstödet!

Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet.

Innehållet uppdateras kontinuerligt.

För att stödja finansiell samordning på det nationella planet finns
Nationella rådet  Länk till annan webbplats.som består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Nationella rådet ger ett sammanhållet stöd från den nationella nivån. Frågorna som behandlas är utredda med sakkunniga och förankrade mellan parterna. De frågor som rådet utrett samlas sedan här i kunskapsstödet.

Det är viktigt att samordningsförbunden och parterna tar del av den kunskap och information som Nationella rådet ger då det är ett kvalitetssäkrat partsgemensamt stöd som ger vägledning för arbetet och vilken verksamhet som ryms inom Finsamlagen.

Stödet har tagits fram i samverkan mellan Nationella rådet och representanter från samordningsförbund.

Så här använder du kunskapsstödet

Kunskapsstödet är uppdelat i olika kapitel som du når via huvudmenyn. I varje kapitel finns det underrubriker där du kan fördjupa dig inom olika områden.

Om du vill få en överblick över kapitlet kan du klicka på menyikonen. Då fälls en meny ner, som visar vilka avsnitt som kapitlet innehåller. Klickar du på sökikonen i navigationsfältet kan du fritextsöka efter information i kunskapsstödet.

Om du saknar information eller ser felaktigheter eller har frågor, kan du mejla till finsam@forsakringskassan.se
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner