Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lokalfrågor

När insatser genomförs av flera parter i en gemensam lokal behöver det finnas en samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen.

Som samordningsansvarig över ett arbetsställe samordnar man arbetsmiljöarbetet på platsen enligt arbetsmiljölagen 3 kap, 7e §. Man utreder och säkerställer vilken verksamhet som råder över arbetsstället och därmed har rådighetsansvar.

Vem som har samordningsansvaret måste fastställas för varje arbetsställe. Till stöd för detta ska dokumentet rådighets- och samordningsansvar fyllas i vid alla förbundsfinansierade insatser:

Bilaga 2 – Rådighets- och samordningsansvar Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om samordningsförbundet hyr egna lokaler där insatser finansierade av samordningsförbundet genomförs, alternativt kansliet har sitt säte, har förbundsstyrelsen enligt arbetsmiljölagen rådighets- och samordningsansvar.

Där medlemspart råder över arbetsstället (är ansvarig för lokalerna) har medlemsparten enligt arbetsmiljölagen rådighets- och samordningsansvar.

Där någon annan än medlemsparterna eller samordningsförbundet råder över arbetsstället (är ansvarig för lokalerna) har lokalhållaren enligt arbetsmiljölagen rådighets- och samordningsansvar.

Chef med samordningsansvar ska anslås på arbetsstället.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner