Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Överenskommelse

Innan uppstart av en insats gör medlemmarna en gemensam överenskommelse för hur insatsen ska genomföras.

Det är viktigt att medlemmarna har en dialog och kommer överens om hur insatsen ska genomföras och på vilket sätt varje medlem ska bidra; fokus bör vara på hur medlemmarna löser insatsen tillsammans. Innan en insats ska starta är det därför viktigt att diskutera vilka arbetsuppgifter som ingår och hur de ska fördelas så att aktuella medlemmar kan bidra med kompetens/medarbetare. Utifrån det gör medlemmarna sedan en skriftlig överenskommelse med samordningsförbundet om respektive medlems ansvar och uppgifter.

Exmepel på diskussionsfrågor:

  • Vad är syftet med insatsen?
  • Vilka aktiviteter ska genomföras?
  • Vilka arbetsuppgifter ingår?
  • Vilka kompetenser behövs?
  • Vilka medlemmar ska bemanna insatsen?
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner