Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finansiering av material i en insats

Samordningsförbunden kan finansiera material till insatser. Efter insatsen avslutas ska tillgångarna tillfalla någon av parterna.

Det är möjligt för samordningsförbunden att finansiera material, till exempel en symaskin som behövs för att kunna genomföra en insats. Det kan då vara en del av insatsen som har som syfte att få den enskilde tillbaka i arbete.

Däremot ska ett samordningsförbund inte bygga upp en verksamhet eller materiella tillgångar då de enbart ska finansiera insatsen. När en insats är avslutad så ska förbundet inte äga och förvara exempelvis en symaskin utan det mest naturliga är att det ska gå till någon av parterna som bedrivit verksamheten där symaskinen ingick. Förbundet ska alltså inte äga tillgångar som inte går att använda om det inte är tillgångar som förbundets egen personal behöver eller tar del av i sitt arbete.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner